sikiş istanbul escort

 

OCAK AYI G Ü N D E M

 

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 25.maddesince Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 20.maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile tatil yapacağı ayın tespiti.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 32.maddesince Belediye Meclis Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi.
  • Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24/1 maddesi gereğince Belediyemizde muhtelif işlerde geçici işçi çalıştırılması.
  • Belediyemizde Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan memurların aylık maktu fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi.
  • Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Mühendis, Mimar, Tekniker ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin belirlenmesi.
  • Mülkiyeti Belediyemize ait Çavdır Mahallesi 244 ada 92 parselde bulunan binanın zemin katının Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi.
  • Mülkiyeti Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi Eynal Kaplıcaları Termal Turizm Planları içerisinde kalan 73 ada 3 parsel nolu Kür Parkı Alanında imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
  • 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin bazı gelir kalemi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ve bazı gelir kalemlerinin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

 

 

 

Ek-1) Belediye Başkan Yardımcısı M.Yılmaz GİRGİN’ in aylık ödeneğinin yeniden değerlendirilmesi.

Ek-2) Yeni Mahalle ( Esenevler ) 812 ada 3 ve 4 parsel nolu taşınmazlarda  imar planı değişikliği onayı.

Ek-3) Zafer CURA ve Ercan CURA’ ya ait 4 Eylül Mahallesi 568 ada 11 nolu parselin bulunduğu imar adasında konut alanından ticaret+konut alanına imar planı değişikliği onayı.

 

WhatsApp chat
Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN İmam Hatip Liseleri Çalıştayına Ev Sahipliği Yaptı

İmam Hatip Liseleri Çalıştayı’na, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve ve Değerlendirme Daire Başkanlığı’ndan Yusuf Akbaş, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Kapat