istanbul escort Antalya escort porno indir

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

 

Simav Belediye Başkanlığından:

 

1 – Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

 

Ada Parsel Mahalle Adresi Nevi Yüzölçümü İmar Durumu Tahmini Bedel %3 Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
601 18 FatihMahallesi Fatih Mahallesi, Batakçayır MevkiSimav/KÜTAHYA Arsa 511 m² Ayrık0Nizam 4 KatlıKonut Alanı 600.425,00.TL 18.012,75.TL 08.01.2018 14:00 Açık TeklifUsulü

 

 

2.1.1. Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden200,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

2.1.2. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize müracaatı gerekmekte olup;ihale gün ve saatinde Simav Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2.1.3.İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize Şartnamede yazılı olan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

WhatsApp chat
Simav Belediye Başkanlığından Kamuoyuna Duyurulur

14 Ocak 2017 Cumartesi günü Pulluca köyümüzde çıkan yangın ile ilgili sosyal medyada çıkan ve Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğümüzü hedef alan...

Kapat