SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

OTOGAR HAMAMI VE BABUK BEY HAMAMININ İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

 

Simav Belediye Başkanlığından:

 

1 – Belediyemize ait Otogar Hamamı ve Babuk Bey Hamamının İşletme hakkının kiraya verilme ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif (ARTIRMA) Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No Kiraya Verilecek Yer Kiraya verilme süresi Muhammen Bedel Aylık (TL) (KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Otogar Hamamı 2 yıl + 1 yıl 1.000,00-TL 1.080,00-TL. 14.05.2018 14:00
2 Babuk Bey Hamamı 2 yıl + 1 yıl 200,00-TL 216,00-TL 14.05.2018 14:15

 

2.1.1. Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler MüdürlüğündenOtogar Hamamı için50,00 TL (Elli Türk Lirası), Babuk Bey Hamamı için 20,00 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

2.1.2. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediye’ ye müracaatı gerekmekte olup;ihale gün ve saatinde Simav Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2.1.3.İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize Şartnamede yazılı olan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

Hanım Eli Pazarı Açılıyor

Belediyemizce Cumhuriyet meydanında Hanımlar için yapılması planlanan “Hanımeli Pazarı” 19.06.2017 de ihale edildi.En kısa süre içinde bitirilmesi planlanan dükkanlarımız 4...

Kapat