istanbul escort bayan

porno izle

porno indir

istanbul escort

istanbul escort yabancı dizi izle
mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 MAYIS AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı, Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, İsmail ÇAKIR, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 10.05.2018 Perşembe günü saat: 21.00’de toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesinde Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017 Mali Yılı Belediyemiz Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin yapılan inceleme ve değerlendirmesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak Belediye Encümenince uygun görüşle Meclise sunulan 2017 Mali Yılı Belediyemiz Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin Plan Bütçe Komisyonu raporuna göre kabul ve onayına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (b) bendi gereğince oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen mülkiyeti Orhan GÜNHAN adına kayıtlı 4 Eylül Mahallesi 41 ada 16 parsel nolu taşınmaz yolda kaldığından kamulaştırılmasıile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde,4 Eylül Mahallesi 41 ada 16 parsel nolu 108,3 m2. Yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesineoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Yeni Mahalle Muhtarı Kadir YEŞİL, Ahmet ÖREN, İsmail MORAL, Mehmet Emin DEMİRCAN, Abbas BİROĞUL ve Kıyas MADAK’ ınKekliktepe Mahallesi sınırlarında bulunan Atatürk Caddesi Kıran Sokak ile Yeni Mahalle Mezarlığının Yeni Mahalle sınırları içine alınması istekleriile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde,

a)Sağlık Sokağın batısında kalan Yeni Mahalle mezarlığının Kekliktepe mahallesi hudutlarından çıkarılarak Yeni Mahalle hudutlarına dahil edilmesine,

b)Yeni Mahalle sınırları içine dahil edilen Yeni Mahalle mezarlığı ile 95 adanın kuzeyinde bulunan 486 adanın tamamının ve sanayinin bir kısmınında Yeni Mahalle sınırları içinde kalması sebebiyle mahalle bütünlüğünü sağlaması açısından Kıran sokağın batı kısmında yer alan 95 adanında Yeni Mahalle sınırları içine alınmasınaoybirliği ile karar verildi.

  • Gündemin 4.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Karakür Mahallesi Akbaldır Mezarlığının batı kısmında cami yapımı için uygun alan belirlenmesi istekleri ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, Karakür Mahallesi Akbaldır Mezarlığının batı kısmında cami yapımı için uygun alanbulunması hususunda çalışmaların devam etmesine,ve çalışma sonuçlarının meclisimizce tekrar görüşülmesineoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 5.maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Özel Şeref Eğitim Hizmetleri ve Dan.Tic.A.Ş.’nin Mal Müdürlüğünden kiraladığı eski Fen Lisesi binasının su kullanım abonelik bedellerinin alınmaması isteği ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, Plan Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda, Özel Şeref Eğitim Hizmetleri ve Dan.Tic.A.Ş.’nin Mal Müdürlüğünden kiraladığı eski Fen Lisesi binasının 2 (iki) katının kullanılması diğer katların peteklerinin mühürlenerek kapatılması kaydıyla abonelik bedeli alınmamasına, 2 (iki) kattan fazla kullanım olması durumunda su kullanım abonelik bedellerinin alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 10.05.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

 

 

WhatsApp chat
Duyarlı Öğrencilere Başkan Özkan’dan Destek

İlçemizde eğitim veren Simav Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin komşu ilimiz Uşakta bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu ve Huzurevine yapacakları destek...

Kapat