sikiş istanbul escort

Simav İlçesi Muradınlar Mahallesi 2764 parsel nolu taşınmazın ayrık Nizam 2 katlı konut alanından Sağlık Tesis Alanı olarak imar plan değişikliğine ait 1/1000 ölçekli Mevzii Uygulama İmar Plan ve 1/5000 ölçekli Mevzii Nazım İmar Planı Değişikliğinin Simav Belediye Meclisinin 22.11.2018 tarihli ve 131 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/1000 Ölçekli Mevzii Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Mevzii Nazım İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediyemiz İnternet sayfasında 30.11.2018 ve 30.12.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup olası itirazlar Simav Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilecektir.

 

1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Nazım İmar Plan Değişikliği Açıklama Raporu

Uygulama İmar Plan Değişikliği Açıklama Raporu

WhatsApp chat
SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATILACAKTIR

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARAÇ SATILACAKTIR   Simav Belediye Başkanlığından:   1 – Belediyemize ait araçların satış ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda...

Kapat