sikiş istanbul escort

Simav Belediye Başkanlığından:

1 – Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Sayı
No
Ada Parsel Adresi Nevi Yüzölçümü İmar Durumu Tahmini Bedel %3 Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
1 382 49 Çavdır  MahallesiSimav/KÜTAHYA Arsa 298 m² Ayrık0Nizam 4 KatlıKonut Alanı 74.500,00.TL 2.235,00.TL 11.02.2019 14:00 Açık Teklif Usulü
2 886 8 Çavdır  Mahallesi Simav/KÜTAHYA Arsa 528,75 m² AyrıkNizam 3 Katlı  Konut Alanı 343.687,50.TL 10.310,63.TL 11.02.2019 14:10 Açık Teklif Usulü
3 882 11 101 Evler  MahallesiSimav/KÜTAHYA Arsa 290,44 m² AyrıkNizam 4 Katlı  Konut Alanı 110.367,20.TL 3.311,02.TL 11.02.2019 14:20 Açık Teklif Usulü
4 826 3 Yeni Mahalle (Esenevler) Simav/KÜTAHYA Arsa 389 m² AyrıkNizam 2 Katlı  Konut Alanı 95.305,00.TL 2.859,15.TL 11.02.2019 14:30 Açık Teklif Usulü

 

2.1.1. Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

2.1.2. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize müracaatı gerekmekte olup; ihale gün ve saatinde Simav Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2.1.3.İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize Şartnamede yazılı olan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

WhatsApp chat
Nisan Ayı 1. Birleşim Meclis Kararı Özetleri

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 NİSAN AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ              Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN,...

Kapat