Meclis Gündemi

Ocak ayı gündemi

 Simav Belediye Başkanlığından;

          Belediyemiz Meclisi 06.02.2017 Pazartesi günü saat 20:30’ da Başkanlık Makam Odasında aşağıdaki gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur. 02.02.2017

                                                                                                           Süleyman ÖZKAN

                                                                                                            Simav Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 1. Natural Yün- İplik Nak.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti., Yünisan Yün İplik İnşaat Malz.San.Tic.Ltd.Şti., Özyurtlar Yün İplik San.Tic.Ltd.Şti., Özyurt Yün Yıkama firmalarının işletmelerinden çıkan atık suların arıtılması için ortak bir şirket kurarak Hüsüm Mahallesi Söğütarası Mevkii 333 parsel de bulunan 9650 m2’ lik alana Atıksu Arıtma Tesisi yapma isteği.

 2. Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneğinin engellilere yönelik konut yapılabilmesi için TOKİ’ ye yer gösterilmesi talebi.

 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.maddesinin (m) bendi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması.

 4. Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi.

 5. Simav Belediyesi Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi.

 6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.maddesinin (m) bendi gereğince Simav Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin onaylanması.

 7. Yeni Mahalle Edek Mevki 811 nolu imar adasında konut alanından kapalı spor tesisi alanı olarak imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

 8. Yeni Mahalle Sanayi Alanında bulunan 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 977 nolu imar adaları ile 615 ada 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 72, 76, 82, 83 parsellerin tamamı ve 615 ada 25, 26, 67, 68, 69, 71, 87, 88 nolu parsellerin kısmi olarak Emsal 0,40’ dan 0,80’ e çıkarılması ile ilgili imar planı değişikliği yapılması.

 9. Alya Termal Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’ nin Ahlatlı Çeşme Köyü 1663 parselde bulunan termal otel ve apart inşaatına kendisi tarafından çekilen termal su hattını bedeli mukabilinde Belediyemize satma isteği.

 10. Kütahya İl Özel İdaresi ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokol gereği Yeşilova (Y-1) reenjeksiyon kuyusu olarak Belediyemiz adına 10 yıllığına tahsis edilen kuyunun protokolünün onaylanması.

 11. Eynal-Çitgöl-Naşa jeotermal sahasında bulunan Belediyemize ait E-8, E-11 ve EJ-2 sıcak su kuyularına kuyu yenileme amaçlı en fazla 50 metre mesafede olacak şekilde yeni kuyu açılması konusunun görüşülmesi.

 12. Mülkiyeti Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi Eynal Kaplıcaları 84 ada 11 parsel ile 989 ada 1 parsel üzerine yapılacak olan Termal Otel ve 74 ada 1 parsel üzerine yapılacak Butik Otel inşaatlarının kira karşılığı yapım usulü ile yaptırılması konusunun görüşülmesi.

 13. İlçemize Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından toplu konut yapılması için müracaatta bulunulması konusunun görüşülmesi.

 14. Simav Beyce Birlik Ltd. Şti.’ nin otogar giriş-çıkış ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi isteği.


İ L A N

              Simav Belediye Başkanlığından;

        Belediyemiz Meclisi 06.03.2017 Pazartesi günü saat 20:45’ de Başkanlık Makam Odasında aşağıdaki gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

               İlgililere ilanen duyurulur. 02.03.2017

                                                                                                            Süleyman ÖZKAN

                                                                                                                Simav Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49.maddesi gereğince 1 adet Peyzaj Mimarı çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.

 2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.maddesinin (d) bendi ve 68.maddesi gereğince iş makinesi ve araç alımı için ilçemizde şubesi bulunan ve kredi şartları uygun bulunan bankalar veya İller Bankası A.Ş.’ nden 600.000-TL. kredi kullanılması ve istenmesi halinde teminat verilmesi konusunun görüşülmesi.

 3. Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce Belediyemize hibe olarak verilen BMC marka, 1987 Model Kamyonun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince hibe olarak kabulü ve Kamu Hizmetine tahsisi.

 4. Yeni Mahalle Edek Mevki 811 nolu imar adasında konut alanından kapalı spor tesisi alanı olarak imar planı değişikliği onayı.

 5. İlçe Emniyet Müdürlüğünün Maliye Hazinesine ait İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu 237 ada 26 parsel nolu taşınmazın güneyinde ve batısında kalan yolun ve parkın bir kısmının resmi kurum alanına eklenmesi ile ilgili imar planı değişikliği onayı.

 6. İlçemiz Muradınlar Mahallesinde yer alan 504 nolu 51.120,00 m2.lik mera vasıflı parselin ve Eynal Kaplıcaları bölgesinde uygun alanların yatırımcılara yönelik yeni sera alanları olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 7. İlçemizin tarihini, kültürünü, gelenek, anane ve örflerinin gelecek nesillere aktarılması ve ilçemizin yurt genelinde tanıtımının yapılması amacıyla ilçemiz değerlerini kapsayan tanıtım kitaplarının hazırlanması ve bastırılması konusunun görüşülmesi.

 8. 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Katı Atık Bertaraf Ücretleri (i) bendinde yer alan Bankalar katı atık ücretinin yeniden değerlendirilmesi.

 9. Özcan YALÇIN’ ın hissedarı olduğu 4 Eylül Mahallesi Leylekkürü Mevki 348 ada 29 parselde bulunan 4.682,00 m2. yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz imar planında yolda ve belediye hizmet alanında kaldığından hissesinin kamulaştırılması isteği.

 10. Yeni Mahalle Edek Mevki 615 ada 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 72, 76, 82, 83 parsellerin tamamı ve 615 ada 25, 26, 67, 68, 69, 71, 87, 88 nolu parsellerin kısmi olarak içinde bulunduğu Sanayi Alanında imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi.

 11. 4 Eylül Mahallesi 39 ada 6 ve 57 nolu parsellerin bulunduğu imar adasında dini tesis alanından park, sosyal tesis alanı ve trafo alanına imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi.

 12. Fatih ÖZCENGİZ’ in Yeni Mahalle 494 ada, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74 nolu parsellerin Sanayi Alanı olarak ilave imar planı yapılması isteği.

 13. Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının Yeni Mahalle Edek Mevki 812 ada 3 nolu parsele yurt yapılması planlandığından Belediyemiz tarafından kamu yararı alınıp kamulaştırılması isteği.

 14. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde faal olarak kullanılmayan ekonomik ömrünü tamamlamış ve bakım onarım bedelinin yüksek olması nedeniyle 1989 Model Çukurova Marka Lastik Tekerlekli Ekskavatörün satılması konusunun görüşülmesi.


Nisan ayı gündemi
Mayıs ayı gündemi
Haziran ayı gündemi
Temmuz ayı gündemi
Ağustos ayı gündemi
Eylül ayı gündemi
Ekim ayı gündemi
Kasım ayı gündemi
Aralık ayı gündemi
DESTEK

İHALE KAYIT NO İHALE ADI İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE TÜRÜ İHALE USULÜ İHALE DURUMU 2017/308206        ...

Kapat