SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 OCAK AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 02.01.2017 Pazartesi günü saat: 20.00’de toplandı.

 

Gündeme 3 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

1)   Belediye Başkan Yardımcısı M.Yılmaz GİRGİN’ in aylık ödeneğinin yeniden değerlendirilmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

2)   Yeni Mahalle ( Esenevler ) 812 ada 3 ve 4 parsel nolu taşınmazlarda  imar planı değişikliği onayı konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

3)   Zafer CURA ve Ercan CURA’ ya ait 4 Eylül Mahallesi 568 ada 11 nolu parselin bulunduğu imar adasında konut alanından ticaret+konut alanına imar planı değişikliği onayı konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

1)       Gündemin 1. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesince Denetim Komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre; Özkan ŞANLI, Ramazan SARI, İklime GÜNDÜZ, Ahmet YAMAN ve Mustafa ÇAKIR’ ın seçilmelerine karar verildi.

2)       Gündemin 2.maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile izin yapacağı ayın tespiti konusunun yapılan müzakeresinde Belediye Meclisinin her ayın ilk Pazartesi günü toplanmasına ve Haziran ayında tatil yapmasına oybirliği ile karar verildi.

3)       Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Meclis Üyelerine verilecek huzur hakkı tespitinin yapılan müzakeresinde; Belediye Başkanı aylık brüt ödeneğinin 1 güne tekabül eden kısmının 1/3’ü oranında belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

4)        Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24/1 maddesi gereğince Belediyemizde muhtelif işlerde geçici işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.

5)       Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan memurların aylık maktu fazla mesai ücretlerinin,

A) Zabıta Müdürü,İtfaiye Müdürü, Zabıta Amiri,

İtfaiye Amiri ve Zabıta Komiserine (Brüt)  ………….  262,00.-TL./Ay

B) İtfaiye Çavuşuna  (Brüt)……………………………………  257,00.-TL./Ay

C) Zabıta Memuru ve İtfaiye Şoförlerine (Brüt)……………. 252,00.-TL./Ay

D) İtfaiye Erlerine (Brüt)……………………………………….. 247,00.-TL./Ay

olmak üzere, 01.01.2017 tarihinden itibaren ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

6)       Gündemin 6. Maddesinde yazılı olan Belediyemizde 2017 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Mimar, Tekniker ve kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin belirlenmesi konusu ile ilgili yapılan müzakerede, Kısmi zamanlı sözleşmeli Avukat için; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nce 2017 yılında yayınlanacak olan genelgesindeki ücret tavanlarını gösterir tabloda belirtilen kısmi zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanının aylık net ücret olarak belirlenmesine, Tam zamanlı sözleşmeli Tekniker, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi ve Mimar için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nce yayımlanan 03.01.2017 tarih ve 66 sayılı Mali ve Sosyal Haklar genelgesine göre 2016 yılındaki ücretlerinin %3 oranında artırılmasına oybirliği ile karar verildi.

7)       Gündemin 7. Maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Çavdır Mahallesi 244 ada 92 parselde bulunan binanın zemin katının Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.

8)       Gündemin 8. Maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi Eynal Kaplıcaları Termal Turizm Planları içerisinde kalan 73 ada 3 parsel nolu Kür Parkı Alanında imar planı değişikliği yapılmasına, imar planı değişiklik tasarısının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

9)       Gündemin 9. Maddesinde yazılı 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin bazı gelir kalemi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ve bazı gelir kalemlerinin eklenmesi ile ilgili yapılan müzakerede;

a) Sömestir tatili hariç olmak üzere 06.01.2017- 15.03.2017 tarihleri arasında Termal Turizmin teşviki ve tesisin doluluk oranının artırılması amacıyla Eynal Kaplıcaları kış sezonu konaklama ücretlerinde indirim yapılması konusunun değerlendirilmesi,

b) Komatsu JV100 Marka Silindir kiralama ücretinin belirlenmesi,

c) Sera su kullanım abonelik şartları ve ücretlerinin belirlenmesi,

d) Sera su kullanım bedellerinin yeniden değerlendirilmesi,

Konularının incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

10)   Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Belediye Başkan Yardımcısı M.Yılmaz GİRGİN’ in aylık ödeneğinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yapılan müzakerede, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3′ ü kadar aylık ödenek verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

11)   Gündeme 2 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Yeni Mahalle (Esenevler) 812 ada 3 ve 4 parsel nolu taşınmazlarda  imar planı değişikliği ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12)   Gündeme 3 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Zafer CURA ve Ercan CURA’ ya ait 4 Eylül Mahallesi 568 ada 11 nolu parselin bulunduğu imar adasında konut alanından ticaret+konut alanına imar planı değişikliği ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 04.01.2017 tarihinde saat 17:00’ de yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 02.01.2017

WhatsApp chat
ŞUBAT AYI GÜNDEM MADDELERİ

  G Ü N D E M   Natural Yün- İplik Nak.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti., Yünisan Yün İplik İnşaat Malz.San.Tic.Ltd.Şti., Özyurtlar Yün...

Kapat