SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 ŞUBAT AYI

1.BİRLEŞİM

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

             Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Yusuf EFE, Ahmet ÖREN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 06.02.2017 Pazartesi günü saat: 20.30’da toplandı.

Gündeme 7 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 1. Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış ve bakım onarım bedelleri yüksek olan 2005 model 43 EU 333 plakalı ve 2008 model 43 KP 600 plakalı otomobillerin satılması ve yeni araç satın alınması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 2. Simav Belediyesi Taksi Durakları ve Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 3. İlçe Emniyet Müdürlüğünün Maliye Hazinesine ait İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu 237 ada 26 parsel nolu taşınmazın güney ve batı kısmında kalan yolların tamamı ile parkın bir kısmının resmi kurum alanına eklenmesi ve imar planı değişikliği yapılması isteğinin gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 4. Ahmet DEMİRCAN’ ın hazırlamış olduğu “Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerinde Simav”, “Simav Manileri” ve “Simav Tarihinden ve Kültüründen Yapraklar” isimli kitapların Belediyemiz tarafından bastırılması isteğinin gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 5. İlçemiz Eynal Kaplıcaları bölgesinde yatırımcılara yönelik yeni sera alanlarının belirlenmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 6. 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin bazı gelir kalemi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ve bazı gelir kalemlerinin eklenmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 7. Hisarardı Mahallesi Akbaldır Mevki 405 ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ilçe stadının isminin Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR Stadı olarak değiştirilmesi için Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teklifte bulunulması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 1. Gündemin 1. maddesinde yazılı olan Natural Yün- İplik Nak.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti., Yünisan Yün İplik İnşaat Malz.San.Tic.Ltd.Şti., Özyurtlar Yün İplik San.Tic.Ltd.Şti., Özyurt Yün Yıkama firmalarının işletmelerinden çıkan atık suların arıtılması için ortak bir şirket kurarak Bahri ÖZYURT’ a ait Hüsüm Mahallesi Söğütarası Mevki 333 parsel de bulunan 9650 m2’ lik alana Atıksu Arıtma Tesisi yapma isteklerinin talep sahipleri ile birlikte değerlendirilmek üzere 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 2. Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneğinin engellilere yönelik konut yapılabilmesi için TOKİ’ ye yer gösterilmesi isteği ile ilgili yapılan müzakerede; Yeni Mahalle Edek Mevki 758 ada 1 parsel nolu 18.670 m2. yüzölçümlü arsa vasıflı uygulama imar planında Sosyal Konut Sahası olan taşınmazın belirlenmesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Toplu Konut İdaresi Başkanlığına müracaatta bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

 3. Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.maddesinin (m) bendi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 4. Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan Fen İşleri Müdürlüğünün yeniden düzenlenen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 5. Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan Simav Belediyesi Özel Servis Araçları Uygulama Yönetmeliğinin yürürlük tarihinin 31.12.2018 olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 6. Gündemin 6. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.maddesinin (m) bendi gereğince Simav Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 7. Gündemin 7. Maddesinde yazılı olan Yeni Mahalle Edek Mevki 811 nolu imar adasında konut alanından kapalı spor tesisi alanı olarak imar planı değişikliği yapılmasına, imar planı değişiklik tasarısının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

 8. Gündemin 8. Maddesinde yazılı olan Yeni Mahalle Sanayi Alanında bulunan 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 977 ve 615 nolu imar adalarının Emsal 0,40’ dan 0,80’ e çıkarılması ile ilgili imar planı değişikliği yapılması konusunun daha sonra tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 9. Gündemin 9. Maddesinde yazılı olan Alya Termal Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’ nin Ahlatlı Çeşme Köyü 1663 parselde bulunan termal otel ve apart inşaatına kendisi tarafından çekilen termal su hattını bedeli mukabilinde Belediyemize satma isteğinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 10. Gündemin 10.maddesinde yazılı olan Yeşilova-1 (Y-1) sıcak su kuyusunun re-enjeksiyon amacıyla kullanılması için Belediyemiz adına 10 (on) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Kütahya İl Özel İdaresi ile Belediyemiz arasında düzenlenen 18.11.2016 başlangıç tarihli protokolün onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 11. Gündemin 11.Maddesinde yazılı olan Eynal-Çitgöl-Naşa jeotermal sahasında bulunan Belediyemize ait E-8, E-11 ve EJ-2 sıcak su kuyularına kuyu yenileme amaçlı en fazla 50 metre mesafede olacak şekilde yeni kuyuların açılmasına oybirliği ile karar verildi.

 12. Gündemin 12.Maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi Eynal Kaplıcaları 84 ada 11 parsel ile 989 ada 1 parsel üzerine yapılacak olan Termal Otel ve 74 ada 1 parsel üzerine yapılacak Butik Otel inşaatlarının yapım karşılığı kiralama usulü ile yaptırılması konusu ile ilgili yapılan müzakerede; otel inşaatlarının 29 yılı aşmamak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapım karşılığı kiralama usulü ile yaptırılması, ihale işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 13. Gündemin 13.Maddesinde yazılı olan İlçemize Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından toplu konut yapılması için müracaatta bulunulması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 14. Gündemin 14.Maddesinde yazılı olan Simav Beyce Birlik Ltd. Şti.’ nin otogar giriş-çıkış ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi isteğinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 15. Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış ve bakım onarım bedelleri yüksek olan 2005 model 43 EU 333 plakalı ve 2008 model 43 KP 600 plakalı otomobillerin satılmasına ve yerine 2 adet yeni araç satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 16. Gündeme 2 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen yeniden düzenlenen Simav Belediyesi Taksi Durakları ve Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliğinin değişmesi teklif edilen maddelerin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 17. Gündeme 3 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen İlçe Emniyet Müdürlüğünün Maliye Hazinesine ait İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu 237 ada 26 parsel nolu taşınmazın güney ve batı kısmında kalan yolların tamamı ile parkın bir kısmının resmi kurum alanına eklenmesi ve imar planı değişikliği yapılması isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 18. Gündeme 4 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Ahmet DEMİRCAN’ ın hazırlamış olduğu “Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerinde Simav”, “Simav Manileri” ve “Simav Tarihinden ve Kültüründen Yapraklar” isimli kitapların Belediyemiz tarafından bastırılması isteğinin uygun bulunmasına oybirliği ile karar verildi.

 19. Gündeme 5 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Eynal Kaplıcaları bölgesinde yatırımcılara yönelik yeni sera alanlarının belirlenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 20. Gündeme 6 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin bazı gelir kalemi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ve bazı gelir kalemlerinin eklenmesi konusunun yapılan müzakeresinde; Eynal Kaplıcaları Seralar Bölgesinde bulunan ancak su kullanım hizmetlerinden faydalanamayan seralara su kullanım dönüş hattı suyundan verilmesine, Su Kullanım Dönüş Hattı Suyu Isı Bedelinin 0,065-TL m2.+KDV/Ay olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 21. Gündeme 7 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Hisarardı Mahallesi Akbaldır Mevki 405 ada 14 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan ilçe stadının isminin Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR Stadı olarak değiştirilmesi için Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teklifte bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

       Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 09.02.2017 tarihinde saat 20:30’ da yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 06.02.2017

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı 

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
Haydi Simav Sağlıklı Yaşam için Sağlıklı Spor Yapmaya…

Belediye Başkanlığımızca tertiplenen Bahar etkinlikleri kapsamında “Halk Bahar koşusu” 12 mayıs Cumartesi saat 10.00 yapılacak olup Başvurularımız başlamıştır. Haydi Simav...

Kapat