SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 ŞUBAT AYI

2.BİRLEŞİM

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

             Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı, Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Yusuf EFE, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ı iştiraki ile 09.02.2017 Perşembe günü saat: 20.30’da toplandı.

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde talep sahipleriyle birlikte değerlendirilmek üzere 2.Brleşimde tekrar görüşülmesine karar verilen; yün yıkama firmalarının işletmelerinden çıkan atık suların arıtılması için ortak bir şirket kurarak Hüsüm Mahallesi Söğütarası Mevkii 333 parsel de bulunan 9650 m2’ lik alana Atıksu Arıtma Tesisi yapma istekleri ile ilgili yapılan müzakerede; Söz konusu alan Eynal Termal Turizm Merkezi Alanı içerisinde olup, imar planı dışında kaldığından, ilgili Bakanlıklardan izin alınması kaydı ile yün yıkama tesislerinin işletmelerinden çıkan atık suların arıtılması için ortak bir şirket kurarak endüstriyel atık su arıtma tesisi yapmalarının uygun bulunmasına, ayrıca Sim-Ab Arıtma Birliğimize ait Fatih Mahallesi 328 ada 2 ve 3 parsel ile 329 ada 1 parselde, Belediyemize ait atık su arıtma tesisi içerisinde bulunan ve henüz kullanılmayan alana yapılması ile ilgili olarak, Belediyemiz Atık su arıtma tesisi projesini hazırlayan İller Bankası A.Ş tarafından da uygun bulunması halinde yün yıkama firmaları sahiplerince arıtma tesisi yapılmasına izin verilmesine, Protokol, sözleşme vb. iş ve işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

  2. Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Alya Termal Turizm San. Tic. Ltd. Şti.’ nin Ahlatlı Çeşme Köyü 1663 parselde bulunan termal otel ve apart inşaatına kendisi tarafından çekilen termal su hattını bedeli mukabilinde Belediyemize satma isteği ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

  3. Gündemin 3.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Toplu konut yapılabilecek alanların tespiti konusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce detaylı çalışma yapılmasına, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tespit edilecek alanların Meclisimizce tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

  4. Gündemin 4. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Simav Beyce Birlik Ltd. Şti.’ nin otogar giriş-çıkış ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi isteği ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunun yapılan müzakeresinde; Simav Beyce Birlik-Demircililer (Küçük Otobüs) otogar giriş-çıkış ücretinin 5.450,00-TL./Ay-KDV Dahil olarak değiştirilmesine, 2017 Mali Yılı Gelir tarifesine değiştirilerek işlenmesine oybirliği ile karar verildi.

  5. Gündemin 5.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İlçe Emniyet Müdürlüğünün Maliye Hazinesine ait İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu 237 ada 26 parsel nolu taşınmazın güney ve batı kısmında kalan yolların tamamı ile parkın bir kısmının resmi kurum alanına eklenmesi için imar planı değişikliği yapılması isteği ile ilgili İmar Komisyonu raporunun yapılan müzakeresinde; İlçe Emniyet Müdürlüğünün Maliye Hazinesine ait İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının bulunduğu 237 ada 26 parsel nolu taşınmazın güney ve batı kısmında kalan yolların tamamı ile parkın bir kısmının resmi kurum alanına eklenmesi için imar planı değişikliği yapılması isteğinin uygun bulunmasına, imar planı değişiklik tasarısının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

  6. Gündemin 6.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Eynal Kaplıcaları bölgesinde yatırımcılara yönelik yeni sera alanlarının belirlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporunun yapılan müzakeresinde, Yatırımcılara yönelik yeni sera alanlarının belirlenmesi için Belediyemiz, Çitgöl Belediyesi ve Naşa Belediyesi tarafından ortak bir çalışma yapılarak uygun bir alan seçilip sera bölgesi olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

        Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 09.02.2017

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
Simav Belediyesi Kültür Evi Projesi

Kültür Evi ihalesi de sonuçlandı.3,690,000 TL bedelle ihaleyi alan firma ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanıp inşaatına başlanacak.Çok Katlı planlanan Kültür...

Kapat