Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı, Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 09.03.2017 Perşembe günü saat: 21.00’de toplandı.

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Muradınlar Mahallesinde yer alan 504 nolu 51.120,00 m2.lik mera vasıflı parselin ve Eynal Kaplıcaları bölgesinde uygun alanların yatırımcılara yönelik yeni sera alanları olarak belirlenmesi ile ilgili Komisyon raporunun yapılan müzakeresinde;

  • Muradınlar Mahallesinde yer alan 504 nolu 51.120,00 m2.lik mera vasıflı parselin mahalle sakinleri ile görüşülerek uygun görüş alındıktan sonra yeni yatırımcılara yönelik sera alanı olarak belirlenmesine,

  • Eynal Kaplıcaları imar planlarında park alanı olarak yer alan Yeşilova Mahallesi, 595 parsel nolu taşınmazın yaklaşık 90.000 m².lik kısmına Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklardan gerekli izinler alınarak sera alanı olarak imar planı değişikliği yapılmasına,

İmar planı değişiklik tasarısının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

  1. Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Katı Atık Bertaraf Ücretleri (i) bendinde yer alan Bankalar katı atık ücretinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Komisyon raporunun yapılan müzakeresinde; Bankalar katı atık bertaraf ücretinin 300,00-TL/Ay olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

  2. Gündemin 3.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen imar planlarında sanayi alanı olarak yer alan Yeni Mahalle Edek Mevki 615 nolu imar adasında imar planı değişikliği yapılması ile ilgili Komisyon raporunun yapılan müzakeresinde; İmar planı değişiklik tasarısının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

  3. Gündemin 4. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Fatih ÖZCENGİZ’ in Yeni Mahalle 494 ada, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74 nolu parsellerin Sanayi Alanı olarak ilave imar planı yapılması isteği ile ilgili Komisyon raporunun yapılan müzakeresinde; İlave imar planı tasarılarının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

        Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 09.03.2017

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
2017 EKİM AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 EKİM AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ   Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN,...

Kapat