SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 MAYIS AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

             Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Yusuf EFE, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 08.05.2017 Pazartesi günü saat: 17.00’de toplandı.

Gündeme 3 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 1. Yeni Mahalle 494 ada 31 ve 32 nolu parselleri kapsayan 1 hektarlık alanın halihazır haritalarının onaylanması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 2. Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Bölgesel ısıtma ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere Danimarka’ ya davet edilen Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN, Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi M.Yılmaz GİRGİN, Jeotermal Sorumlusu Mehmet PINAR ve Jeotermal Servisi Çalışanı Kadir KORKMAZ’ ın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 74.maddesi gereğince Danimarka’ ya yurt dışı seyahati için görevlendirilmeleri konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 3. Dr. İbrahim Naci Eren Caddesinin Şehitler Bulvarı ile Muradınlar Mahallesi girişi arasında yer alan mevcut yol genişliğinin 12.00 metre olması ve imar planında 25.00 metre olarak görülmesi nedeniyle yol güzergahı üzerinde bulunan parsellerin kamulaştırılması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 1. Gündemin 1. maddesinde yazılı olan Belediyemiz 2016 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 2. Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Hisarardı Mahallesi Hisarardı Caddesinde yer alan 734 nolu imar adasının Hisarardı Caddesine bakan kısmının ticaret+konut alanından Konut alanı olarak imar planı değişikliği ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 3. Gündemin 3. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (I) bendi gereğince norm kadro ve standartlarına göre 8.derece Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek 8.derece Mühendis kadrosunun ihdası, 1.derece İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun iptal edilerek 3.derece İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun ihdası, 1.derece Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek 2.derece Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdasına oyçokluğu ile karar verildi.

 4. Gündemin 4. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak 1 adet Mühendis kadrosu karşılığı Peyzaj Mimarı çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 5. Gündemin 5. maddesinde yazılı olan 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi gereğince Fen İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Kütahya İl Özel İdaresi tarafından Belediyemize satılması uygun görülen 43 RD 896 plakalı 2004 model kamyonun satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 6. Gündemin 6. maddesinde yazılı olan 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi gereğince Su İşleri Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabinli kamyonet satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 7. Gündemin 7. maddesinde yazılı olan Simav Gölünün bir kısmının yeniden kazanılması için Birlik kurulmasına oybirliği ile karar verildi.

 8. Gündemin 8. maddesinde yazılı olan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereğince Pazar yerleri kurulması konusunun yapılan müzakeresinde, halen kurulmakta olan Pazar yerlerine ilave olarak mülkiyeti Belediyemize ait kamyon garajı olarak kullanılan alanın ve Leylekkürü fuar alanının Pazar yeri olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 9. Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Harita Mühendisi Metin BAYKARA tarafından hazırlanan Yeni Mahalle 494 ada 31 ve 32 nolu parselleri kapsayan 1 hektarlık alanın halihazır haritalarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 10. Gündeme 2 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. tarafından Bölgesel ısıtma ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere Danimarka’ ya davet edilen Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN, Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi M.Yılmaz GİRGİN, Jeotermal Sorumlusu Mehmet PINAR ve Jeotermal Servisi Çalışanı Kadir KORKMAZ’ ın 12.06.2017- 15.06.2017 tarihleri arasında 4 (dört) gün süreyle gerekli izinlerin alınması ve tüm masrafların davet sahibi firma tarafından karşılanması kaydıyla Danimarka’ ya görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 11. Gündeme 3 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Dr. İbrahim Naci Eren Caddesinin Şehitler Bulvarı ile Muradınlar Mahallesi girişi arasında yer alan mevcut yol genişliğinin 12.00 metre olması ve imar planında 25.00 metre olarak görülmesi nedeniyle yol güzergahı üzerinde bulunan parsellerin kamulaştırılmasına, kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

       Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 11.05.2017 tarihinde saat 16:00’ da yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 08.05.2017

escort mersin escort eskişehir eskişehir escort escort malatya kore dizisi mersin escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin
WhatsApp chat
Eynal Kaplıcaları Butik Otel Projesi

Otel ile ilgili Teknik Bilgilerimiz ; Yapılacak olan Butik Otel’de 30 oda (60 Yataklı), 50 kişilik yemek salonu, 2 adet...

Kapat