SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 AĞUSTOS AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı, Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 10.08.2017 Perşembe günü saat: 21.00’de toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Muradınlar Mahallesi 2698 parsel nolu taşınmazın İlköğretim Alanından Yüksek Öğretim Tesisi Alanına imar planı değişikliği yapılması ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen mülkiyeti Belediyemize ait üzerinde kütüphane binası ve spor yaşam merkezi bulunan Fatih Mahallesi 939 ada 18 parsel nolu 1303,77 m2. yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığına bedelsiz devredilmesi istekleri ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 939 ada 18 parsel nolu 1303,77 m2. yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Dairesine 2 (yıl) süre içerisinde yeni Adliye binası inşaatına başlanması şartı ile ön tahsisin uygun görülmesine, söz konusu taşınmazın 2 (iki) yıl süre içerisinde yatırım projesinin hazırlanması, yatırım programına alınması ve tesis/bina inşaatına başlanması halinde ön tahsisin hizmet süresince devamı için kesin tahsise dönüştürülmesi yönünde Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Dairesince Belediyemize talepte bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Değirmenciler Mahallesi 907 ada 1 nolu parselin konut alanından imalathane tesis alanına imar planı değişikliğiyle ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 4.maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin bazı gelir kalemi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ve bazı gelir kalemlerinin eklenmesi ile ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde,
  1. 07.2017 tarih ve 97 nolu Meclis Kararı (a) bendinde yer alan Gölcük Mesire Alanı giriş ücretlerindeki otomobiller için Giriş Ücretinin 2,00-TL olarak değiştirilmesine,
  2. Gelir Tarifesi Otopark Ücretleri (j) bendinde yer alan 4 Eylül Otopark Alanı ücretinin 1 günlüğünün 2,00-TL olarak değiştirilmesine,
  3. Gelir Tarifesi Su Kullanım Şartları bölümüne 15.08.2017 tarihinden itibaren “yeni yapılan binalarda Su Kullanım abonesi olacaklara kalorimetre takılması zorunluluğunun uygulanması” ibaresinin eklenmesine,
  4. Gelir Tarifesi Su Kullanım abonelik şartları 8.maddede yer alan Su Kullanım Tesisleri harcamalarına katılım payı ücretlerinin dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkul sahiplerinden tahsil edilmesi ibaresine “Bina İnşaat halinde olsa bile her bir daire için ayrı ayrı Su Kullanım abonelik (katılım,bağlama,depozit) bedellerinin Tapu sahibinden (Kendisi,Müteahhit veya İnşaat sahibinden) tahsil edilmesi, edilmediği taktirde bağlantı ve abonelik işlemlerinin yapılmaması” ibaresinin eklenmesine,
  5. “Eynal Kaplıcalarında Belediyemize ait tesislerde konaklayan müşterilere Aquapark giriş ücretinde %50 indirim yapılması” ibaresinin eklenmesine,

Yukarıda belirlenen ücretlerin  Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesine değiştirilerek işlenmesine oybirliği ile karar verildi.

  • Gündemin 5.maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Eynal Kaplıcaları İşletmesi 2017-2018 kış sezonu konaklama ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, Sömestir tatili hariç olmak üzere10.2017- 15.05.2018 tarihleri arasında Eynal Kaplıcaları kış sezonu konaklama ücretlerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi uygulanmasına,

 

APART MOTELLER 2017/2018 KIŞ SEZONU TARİFESİ

(01 EKİM 2017-15 MAYIS 2018 ARASI)

 

A1-A2-A3-A4- ÜST KAT 100,00-TL B1 ÜST KAT 80,00-TL
A1-A2-A3-A4- ALT KAT 95,00-TL B1 ALT KAT 70,00.-TL
134-135-136-137 nolu apartlar 100,00-TL C 1-2-3-4-5 BLOK 65,00.-TL
B3-B4-B5 ÜST KAT 90,00.-TL D1 BLOK 65,00.-TL
B3-B4-B5 ALT KAT 85,00.-TL A4 TEK ODA BALKONLU 55,00.-TL
B2 ÜST KAT 95,00.-TL A4 TEK ODA BALKONSUZ 50,00.-TL
B2 ALT KAT 90,00-TL

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 10.08.2017

WhatsApp chat
Ev ve Propan Sanayi LPG Tüp Gaz Çeşitleri

İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhalenin Tarihi ve Saati İhale Türü İhale Usulü İhale Durumu 2017/28156 Ev ve Propan Sanayi...

Kapat