SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 EYLÜL AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Yusuf EFE, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR ve S.Kaan ÖZLÜER’ in iştiraki ile 11.09.2017 Pazartesi günü saat: 20.30’da toplandı.

 

Gündeme 9 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 • Mehmet AYAZ’ ın Çavdır Mahallesi 390 ada 11 nolu parseli Belediyemize satma isteğinin gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • SİM-JET Simav Jeotermal, Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım, Seracılık, Hizmet Anonim Şirketi’nin Çitgöl Belediyesi (hisse oranı 0,01) , Akdağ Belediyesi (hisse oranı 0,01) ve Demirciköy Belediyesi (hisse oranı 0,01) hisselerinin satın alınması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Simav İdman Yurdu Spor Kulübüne malzeme yardımı yapılması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • 101 Evler Mahallesinde cami yapılması için uygun alanların belirlenmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Belediyemiz amblemi ile flamasının yenilenmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Hasan ÇAĞLAR’ ın Muradınlar Mahallesi Toki bölgesinde market, sigara ve alkol satışı yapmak için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma isteğinin gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • El oto pazarı kurulma şartlarının ve gününün belirlenmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Simav Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Devlet Hastanesi mevcut binasına Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakülte ve bölümler açılması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Özel girişimciler tarafından daha önce Fen Lisesi olarak kullanılan binada özel okul açılması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 • Gündemin 1. maddesinde yazılı olan Karayolları Genel Müdürlüğünün Kütahya-Gediz-Simav-Balıkesir devlet yolu Simav şehir geçişi projesi Km: 0+000-6+000 arasında yol ve emniyet sahası olarak kullanılmak üzere imar planı değişikliği isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerekBirleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan 4 Eylül Mahallesi Kocalar Harmanı Mevki 64 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9 nolu parseller ile 60 ada 17 nolu parsellerin terminal alanı olarak ilave imar planı yapılması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerekBirleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Hüseyin YEŞİL ve Nazlı ÖZKAN’ ın Tabakhane Mahallesi 127 ada 30 parsel nolu taşınmazın konut alanından ticaret+konut alanına imar planı değişikliği isteklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerekBirleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Mehmet AYAZ’ ın Çavdır Mahallesi 390 ada 11 nolu parseli Belediyemize satma isteğinin yapılan müzakeresinde, Çavdır Mahallesi 390 ada 11 nolu parselin kamulaştırılmasına, kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 2 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen SİM-JET Simav Jeotermal, Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım, Seracılık, Hizmet Anonim Şirketi’nin Çitgöl Belediyesi (hisse oranı 0,01) , Akdağ Belediyesi (hisse oranı 0,01) ve Demirciköy Belediyesi (hisse oranı 0,01) hisselerinin satın alınmasına, satın almaya konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 3 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Simav İdman Yurdu Spor Kulübüne malzeme yardımı yapılması konusunun yapılan müzakeresinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinin (b) bendi gereğince Belediyemiz bütçe imkanları ölçüsünde ayni yardım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 4 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen 101 Evler Mahallesinde cami yapılması için uygun alanların belirlenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerekBirleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 5 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Belediyemiz amblemi ve flamasının yenilenmesi konusunun yapılan müzakeresinde, Belediyemiz amblemi ve flamasının yenilenmesinin uygun bulunmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 6 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Hasan ÇAĞLAR’ ın Muradınlar Mahallesi Toki bölgesinde market, sigara ve alkol satışı yapmak için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma isteğinin yapılan müzakeresinde, konunun Zabıta Müdürlüğünce incelenmesine ve Belediye Encümenince değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 7 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen 2.El oto pazarı kurulma şartlarının ve gününün belirlenmesi konusunun ilçemizde faaliyet gösteren Oto Galeri İşletmecileriyle birlikte 09.2017 tarihinde yapılacak 2.Birleşimde tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 8 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Simav Doç. Dr. İsmail KARAKUYU Devlet Hastanesi mevcut binasına Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakülte ve bölümler açılması konusunun yapılan müzakeresinde, Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakülte ve bölümlerin ilçemize kazandırılması konusunun 09.2017 tarihinde yapılacak 2.Birleşimde tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 9 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Özel girişimciler tarafından daha önce Fen Lisesi olarak kullanılan binada özel okul açılması konusunun 09.2017 tarihinde yapılacak 2.Birleşimde tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 15.09.2017 tarihinde saat 17:00’ de yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 11.09.2017

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
MİLLETİMİZİN VE TÜM İSLAM ALEMİNİN MEVLİD KANDİLİNİN MÜBAREK OLMASINI DİLERİM.SÜLEYMAN ÖZKAN BELEDİYE BAŞKANI

  MİLLETİMİZİN VE TÜM İSLAM ALEMİNİN MEVLİD KANDİLİNİN MÜBAREK OLMASINI DİLER.CENNET VATANIMIZIN HUZUR VE MUTLULUĞUNA .AZİZ MİLLETİMİZİN BİRLİK.BERABERLİK VE KARDEŞLİĞİNE...

Kapat