SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 EYLÜL AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı, Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN ve Mustafa ÇAKIR’ ın iştiraki ile 15.09.2017 Cuma günü saat: 17.00’de toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Karayolları 14.Bölge Müdürlüğünün Çavdır, Fatih, 4 Eylül ve Yeni Mahalleleri sınırlarında kalan Kütahya-Gediz-Simav-Balıkesir Devlet yolu şehir geçişi projesi 0+000-6+000 km’ ler arası kamulaştırma planında yol güzergahı imarlı kesim dahilinde kaldığından Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol ve emniyet sahası olarak kullanılmak üzere, yol güzergahına ait kamulaştırma koridoru olarak imar planı değişikliği ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen 4 Eylül Mahallesi Kocalar Harmanı Mevki 64 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 nolu ve 60 ada 17 nolu parsellerin terminal alanı olarak ilave imar planı yapılması ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, ilave imar planı tasarılarının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Hüseyin YEŞİL ve Nazlı ÖZKAN’ ın Tabakhane Mahallesi 127 ada 30 parsel nolu taşınmazın konut alanından ticaret+konut alanına imar planı değişikliği istekleri ile ilgili Komisyon raporunun yapılan müzakeresinde; Tabakhane Mahallesi 127 nolu imar adasının Abdullah Taşköprü 1.Sokağa bakan 4-5-19-28 ve 30 nolu parsellerin plan değişikliğinin müracaat sahipleri tarafından yaptırılması kaydıyla konut alanından ticaret+konut alanına imar planı değişikliğinin uygun bulunmasına, imar planı değişiklik tasarısının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 4. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen 101 Evler Mahallesinde cami yapılması için uygun alanların belirlenmesi ile ilgili Komisyon raporunun yapılan müzakeresinde; 101 Evler Mahallesi Şehitler Bulvarının kuzey kısmında kalan bölgede uygun bir cami yeri bulunabilmesi için İmar Komisyonu ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce çalışma yapılarak konunun Ekim ayı meclis toplantısında tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 5.maddesinde ilçemizde faaliyet gösteren Oto Galeri İşletmecileriyle görüşüldükten sonra Birleşimde tekrar görüşülmesine karar verilen 2.El oto pazarı kurulma şartlarının ve gününün belirlenmesi konusunun yapılan müzakeresinde; Karayolları Genel Müdürlüğünce 2. Çevre yolu çalışmaları tamamlandıktan sonra tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 6.maddesinde 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine karar verilen Türk Hava Kurumu Simav Şube Başkanlığının ilçemizde yeni hastane binası tamamlanmak üzere olduğundan, mevcut hastane binasına Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakülte ve bölümler açılması isteğinin yapılan müzakeresinde, Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakülte ve bölümlerin ilçemize kazandırılması için Türk Hava Kurumu Başkanlığı ve Üniversite Rektörlüğü ile görüşmeler yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

*İklime GÜNDÜZ toplantıya iştirak etti.

  • Gündemin 7.maddesinde 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine karar verilen Özel girişimciler tarafından daha önce Fen Lisesi olarak kullanılan binada özel okul açılması konusunun yapılan müzakeresinde, Maliye Bakanlığınca daha önce Fen Lisesi olarak kullanılan binanın özel girişimcilere tahsisi halinde özel okul açılabilmesi için Belediyemizce de gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 15.09.2017

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
KASIM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

                                       ...

Kapat