OCAK AYI G Ü N D E M

 

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 25.maddesince Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 20.maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile tatil yapacağı ayın tespiti.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 32.maddesince Belediye Meclis Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi.
  • Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24/1 maddesi gereğince Belediyemizde muhtelif işlerde geçici işçi çalıştırılması.
  • Belediyemizde Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan memurların aylık maktu fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi.
  • Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Mühendis, Mimar, Tekniker ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin belirlenmesi.
  • Mülkiyeti Belediyemize ait Çavdır Mahallesi 244 ada 92 parselde bulunan binanın zemin katının Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi.
  • Mülkiyeti Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi Eynal Kaplıcaları Termal Turizm Planları içerisinde kalan 73 ada 3 parsel nolu Kür Parkı Alanında imar planı değişikliği konusunun görüşülmesi.
  • 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin bazı gelir kalemi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ve bazı gelir kalemlerinin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

 

 

 

Ek-1) Belediye Başkan Yardımcısı M.Yılmaz GİRGİN’ in aylık ödeneğinin yeniden değerlendirilmesi.

Ek-2) Yeni Mahalle ( Esenevler ) 812 ada 3 ve 4 parsel nolu taşınmazlarda  imar planı değişikliği onayı.

Ek-3) Zafer CURA ve Ercan CURA’ ya ait 4 Eylül Mahallesi 568 ada 11 nolu parselin bulunduğu imar adasında konut alanından ticaret+konut alanına imar planı değişikliği onayı.

WhatsApp chat
KASIM AYI GÜNDEM

G Ü N D E M   Belediyemiz 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması....

Kapat