G Ü N D E M

 

  • Belediyemiz 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması.
  • 2018 Mali Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülerek karara bağlanması.
  • 101 Evler Mahallesi 718, 719 ve 873 nolu imar adaları arasında kalan parkın ibadet alanı olarak ayrılması ile ilgili imar planı değişikliği onayı.
  • Hakan AVKIRAN’ ın Hisarardı Mahallesi 355 ada 6 parsel nolu taşınmazının bulunduğu Hisarardı Caddesi için yol boyu ticari teşekkül ettiğine dair karar alınması isteği.
  • Mülkiyeti Maliye Hazinesi ait Belediyemize tahsisli 4 Eylül Mahallesi 53 ada 42 parsel nolu taşınmazda imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi.
  • Muradınlar Mahallesi 2698 parsel nolu taşınmazın ilköğretim alanından yüksek öğretim tesisi alanına imar planı değişikliğiyle ilgili Belediye Meclisinin 10.08.2017 tarih ve 113 nolu kararının iptal edilmesi.

 

 

 

1xbet

mariobet

princessbet

WhatsApp chat
ZAFER KALKINMA AJANSI 2019 YILI DESTEK PROĞRAMLARI İLANI

Kapat