TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

 

Simav Belediye Başkanlığından:

 

1 – Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

 

Ada Parsel Mahalle Adresi Nevi Yüzölçümü İmar Durumu Tahmini Bedel %3 Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
601 18 FatihMahallesi Fatih Mahallesi, Batakçayır MevkiSimav/KÜTAHYA Arsa 511 m² Ayrık0Nizam 4 KatlıKonut Alanı 600.425,00.TL 18.012,75.TL 08.01.2018 14:00 Açık TeklifUsulü

 

 

2.1.1. Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden200,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

2.1.2. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize müracaatı gerekmekte olup;ihale gün ve saatinde Simav Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2.1.3.İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize Şartnamede yazılı olan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

WhatsApp chat
KUŞBAŞI DANA ETİ VE DANA BİFTEK İLE KARKAS ETLİK KUZU

İHALE KAYIT NO İHALE ADI İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE TÜRÜ İHALE USULÜ İHALE DURUMU 2017/302990        ...

Kapat