SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018OCAK AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Yusuf EFE, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN,Mustafa ÇAKIR veRaşit KAZAK’ ın iştiraki ile 08.01.2018 Pazartesi günü saat: 20.00’da toplandı.

 

Gündeme 1 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 • Askerlik Şubesi hizmet binası ve müştemilatının bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Fatih Mahallesi 939 ada 7 nolu parselin Belediyemize tahsis edilmesi ve Askerlik Şubesi Başkanlığına Hükümet Konağında tahsis edilecek odalarda yapılacak tadilat, taşınma, mefruşat vb. konularda yardımcı olunması konularının gündeme dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 • Gündemin 1. maddesindeyazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesince Denetim Komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre; Özkan ŞANLI, Ramazan SARI, İklime GÜNDÜZ, Ahmet YAMAN ve Mustafa ÇAKIR’ ın seçilmelerinekarar verildi.
 • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile izin yapacağı ayın tespiti konusunun yapılan müzakeresinde Belediye Meclisinin her ayın ilk Pazartesi günü toplanmasına ve Haziran ayında tatil yapmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Meclis Üyelerine verilecek huzur hakkı tespitinin yapılan müzakeresinde; Belediye Başkanı aylık brüt ödeneğinin 1 güne tekabül eden kısmının 1/3’ü oranında belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24/1 maddesi gereğinceBelediyemizde muhtelif işlerde geçici işçi çalıştırılmasınaoybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan memurların aylık maktu fazla mesai ücretlerinin 282,00-TL/Ay olarak belirlenmesine, 01.01.2018 tarihinden itibaren ödenmesine, oybirliği ile karar
 • Gündemin 6. Maddesinde yazılı olan Belediyemizde 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak İnşaat Mühendisi, Mimar, Peyzaj Mimarı, Tekniker ve kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin belirlenmesi konusu ile ilgili yapılan müzakerede;Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, Tekniker ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 2018 yılı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları genelgesi henüz yayımlanmadığından konunun 2.Birleşimde tekrar görüşülmesineoy birliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7. Maddesinde yazılı olan Hafize ÖNAL, Şükriye ÖNAL, İpek ÖNAL, Ali ÖNAL ve Abdullah Said ÖNAL’ ın Yeni Mahalle 87 ada 61 parsel nolu taşınmazdaki hisselerinin mülkiyeti Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi 53 ada 47 parsel nolu taşınmaz ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununa göre trampa yapılmasına,Trampa yoluyla Kamulaştırma işlemleri için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendi gereğince Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 8. Maddesinde yazılı olan Halil BAŞYİĞİT, Ayşe MANTAR ve Ahmet BAŞYİĞİT’ in Tabakhane Mahallesi 107 ada 34 nolu parselin bitişik nizam 3 kattan, bitişik nizam 5 kata imar planı değişikliği isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündemin 9. Maddesinde yazılı olan Bülent AKBULUT’ un Yeni Mahalle 88 ada 50 parsel nolu taşınmazı yolda kaldığından imar planı değişikliği isteğinin İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 • Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Askerlik Şubesi hizmet binası ve müştemilatının bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Fatih Mahallesi 939 ada 7 nolu parselin park yapılmak üzereBelediyemize tahsisi için Maliye Hazinesine talepte bulunulmasına,Askerlik Şubesi Başkanlığına Hükümet Konağında tahsis edilecek odalarda yapılacak tadilat, taşınma, mefruşat vb. konularda yardımcı olunmasına,

Tadilat,taşınma, mefruşat temini konularında gerekli işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 11.01.2018 tarihinde saat 20:00’ deyapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 08.01.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
Yerel Buluşmalar Proğramlarımız Devam Ediyor

Yerel Buluşmalar programlarımız kapsamında Belediye Başkanımız Süleyman Özkan,Av.Adil Biçer ,Başkan yardımcılarımız,Birim müdürlerimiz ile birlikte Dumlupınar üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Muammer...

Kapat