SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 OCAK AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı, Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR,S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 11.01.2018 Perşembe günü saat: 20.00’de toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesinde 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine karar verilenBelediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, Tekniker ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan müzakerede,

Kısmi Zamanlı çalıştırılacak olan;

Avukat;………………………………………………………………1.436,30-TL,

Tam Zamanlı çalıştırılacak olan;              Tüm Ödemeler Dahil Net:

Tekniker;……………………………………………………………3.000,00-TL

İnşaat Mühendisi;……………………………………………..3.750,00-TL

Mimar;……………………………………………………………….3.750,00-TL

Peyzaj Mimarı; .……..………………………………………2.750,00-TL, olarak sözleşme ücretlerinin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

  • Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Halil BAŞYİĞİT, Ayşe MANTAR ve Ahmet BAŞYİĞİT’ in Tabakhane Mahallesi 107 ada 34 nolu parselin bitişik nizam 3 kattan, bitişik nizam 5 kata imar planı değişikliği isteği ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, Tabakhane Mahallesi 107 nolu imar adasının Namık Kemal Caddesine bakan kısmının bitişik nizam 4 kat konut alanı olarak imar planı değişikliğinin uygun bulunmasına, İmar planı değişiklik tasarısının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Bülent AKBULUT’ un Yeni Mahalle 88 ada 50 parsel nolu taşınmazı yolda kaldığından imar planı değişikliği isteği ile ilgili Komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, Söz konusu yolun eski uygulama imar planına göre imar adasının batı tarafına kaydırılarak mevcut parselin ve binanın imar adası içerisine alınmasının uygun bulunmasına, İmar planı değişiklik tasarısının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 11.01.2018

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

WhatsApp chat
Mezbahane Çalışmalarımız Başladı

Belediyemize ait mezbahanede çalışmalarımız başladı. İl ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen yetkililer ne gibi değişikliklerin gerektiğini anlattı....

Kapat