G Ü N D E M

 

  • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesince Denetim Komisyonu üyelerinin seçilmesi.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile tatil yapacağı ayın tespiti.
  • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesince Belediye Meclis Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi.
  • Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24/1 maddesi gereğince Belediyemizde muhtelif işlerde geçici işçi çalıştırılması.
  • Belediyemizde Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan memurların aylık maktu fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi.
  • Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, Tekniker ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin belirlenmesi.
  • Hafize ÖNAL, Şükriye ÖNAL, İpek ÖNAL, Ali ÖNAL ve Abdullah Said ÖNAL’ ın hissedarı oldukları Yeni Mahalle 87 ada 61 parsel nolu taşınmazdaki hisselerinin mülkiyeti Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi 53 ada 47 parsel nolu taşınmaz ile trampa yapılması istekleri.
  • Halil BAŞYİĞİT, Ayşe MANTAR ve Ahmet BAŞYİĞİT’ in Tabakhane Mahallesi 107 ada 34 nolu parselin bitişik nizam 3 kattan, bitişik nizam 5 kata imar planı değişikliği istekleri.
  • Bülent AKBULUT’ un Yeni Mahalle 88 ada 50 parsel nolu taşınmazı yolda kaldığından imar planı değişikliği isteği.

 

 

 

Ek-1) Askerlik Şubesi hizmet binası ve müştemilatının bulunduğu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Fatih Mahallesi 939 ada 7 nolu parselin Belediyemize tahsis edilmesi ve Askerlik Şubesi Başkanlığına Hükümet Konağında tahsis edilecek odalarda yapılacak tadilat, taşınma, mefruşat vb. konularda yardımcı olunması konularının görüşülmesi.

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
BELEDİYEMİZ EYNAL KAPLICALARI İŞLETMESİ RESTORANTI VE PERSONEL YEMEK HANESİ İÇİN İHTİYAÇ OLAN SEBZE MEYVE

İHALE KAYIT NO İHALE ADI İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE TÜRÜ İHALE USULÜ İHALE DURUMU 2017/386413        ...

Kapat