SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 MART AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Yusuf EFE, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 05.03.2018 Pazartesi günü saat: 20.45’de toplandı.

 

ündeme 4 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 • Hüseyin ÖZTÜRK, Kudret ÖZTÜRK, Gülümser ÖZLÜER ve Fatma BİROĞUL’ un Yeşilova Mahallesi Köy içi mevkii 637-950 ve 623 parsel nolu taşınmazları kapsayan imar adasında imar planı değişikliği yapılması isteklerinin gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile perakende satış sözleşmesi yapılabilmesi için abonelik sözleşme ve güvence bedeli olarak 993.153,13.-TL tutarlı teminat mektubu verilmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Fatih Mahallesi 939 ada 7 parsel de bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait Resmi Kurum alanının Belediyemize tahsis edilmesi, park alanına imar planı değişikliği yapılması ve Zeytin Dalı Parkı isminin verilmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi gereğince Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne 1 adet öncü itfaiye arazi aracı satın alınması ve 2018 Mali Yılı Bütçesi T-1 Edinilecek Taşıtlar Cetveline ilave edilmesi konusunun gündemedahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 • Gündemin 1. maddesindeyazılı olan 4 Eylül Mahallesi Kocalar Harmanı Mevki 64 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 nolu parsellerin terminal alanı ilave imar planı yapımı işine esas kamu yararı kararı alınmasınaoybirliği ilekarar verildi.
 • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Yeni Mahalle 494 ada, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 74
  nolu parsellerin Sanayi Alanı olarak ilave imar planı yapımı işine esas kamu yararı kararı alınmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. maddesinde yazılı olan Yeni Mahalle 811 ada 1-2-11-12-13-14-15 ve 16 nolu parsellerin Kapalı Spor Tesisi Alanından Ayrık Nizam 2 Katlı Konut Alanı olarak şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4. maddesinde yazılı olan 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinin katı atık ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 5. maddesinde yazılı olan Jeotermal tesisleri tetkik edebilmek,Jeotermal enerji potansiyelimizi modern yollarla daha etkili kullanmak, bilgi-görgü geliştirmek ve yeni teknolojileri dostluk yoluyla şehrimize kazandırmak için İtalya’ nınTuscany bölgesi Montecatini ve Macaristan’ ınSzentlörinc belediyeleri ile KARDEŞ ŞEHİR ilişkileri kurulmasına oybirliği ile karar
 • Gündemin 6. maddesinde yazılı olan İlçemize içme suyu ve yağmur suyu inşaatı yapım işinin İller Bankası A.Ş.’ ne yaptırılması için müracaatta bulunulmasına, İller Bankası Anonim Şirketine müracaat, sözleşme protokol vb. işlemler için Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ a yetki verilmesineoybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilenHüseyin ÖZTÜRK, Kudret ÖZTÜRK, Gülümser ÖZLÜER ve Fatma BİROĞUL’ un Yeşilova Mahallesi Köy içi mevkii 637-950 ve 623 parsel nolu taşınmazları kapsayan imar adasında imar planı değişikliği yapılması isteklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesineoybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 2 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilenOsmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile perakende satış sözleşmesi yapılabilmesi için abonelik sözleşme ve güvence bedeli olarak 993.158,13.-TL
  tutarlı teminat mektubu verilmesi konusunun2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 3 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Fatih Mahallesi 939 ada 7 parsel de bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait Resmi Kurum alanının Belediyemize tahsis edilmesi, park alanına imar planı değişikliği yapılması ve Zeytin Dalı Parkı isminin verilmesi konusunun yapılan müzakeresinde, söz konusu taşınmazın tahsisinden sonra park alanına imar planı değişikliği yapılması ve Zeytin Dalı Parkı isminin verilmesineoybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 4 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi gereğince Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğüne 1 adet öncü itfaiye arazi aracı satın alınması ve 2018 Mali Yılı Bütçesi T-1 Edinilecek Taşıtlar Cetveline ilave edilmesineoybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 06.03.2018 tarihinde saat 17:30’ da yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 05.03.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

escort mersin escort eskişehir eskişehir escort escort malatya kore dizisi mersin escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin
WhatsApp chat
EKMEK

İHALE KAYIT NO İHALE ADI İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE TÜRÜ İHALE USULÜ İHALE DURUMU 2017/204245     EKMEK  ...

Kapat