SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 MAYIS AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, İsmail ÇAKIR, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 07.05.2018 Pazartesi günü saat: 21.00’de toplandı.

 

Gündeme 1 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 

 • Özel Şeref Eğitim Hizmetleri ve Dan.Tic.A.Ş.’nin Mal Müdürlüğünden kiraladığı eski Fen Lisesi binasının su kullanım abonelik bedellerinin alınmaması isteğinin gündeme dahil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 • Gündemin 1. maddesindeyazılı olan Belediyemiz 2017 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerininincelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Meclis Üyeliğinden istifa eden M.Yılmaz GİRGİN’ in yerine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19.maddesi gereğince Meclis 1.Başkanvekili seçilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Mehmet ULUER’ i önermesinden sonra yapılan oylamada; 15 oy alan Mehmet ULUER’ in seçilmesinekarar verildi.
 • Gündemin 3. maddesinde yazılı olan Meclis Üyeliğinden istifa eden M.Yılmaz GİRGİN’ in yerine ilçemiz Tüketici Sorunları Hakem Heyetinde görev almak üzere bir üyenin seçilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ınAhmet YAMAN’ ı önermesinden sonra yapılan oylamada; 15 oy alan Ahmet YAMAN’ ın seçilmesine karar verildi.
 • Gündemin 4. maddesinde yazılı olan Meclis Üyeliğinden istifa eden M.Yılmaz GİRGİN’ in yerine SİM-JET Simav Jeotermal, Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım, Seracılık, Hizmet A.Ş.’ nin Yönetim Kuruluna bir üyenin seçilmesiile ilgili Meclis Üyesi Ramazan SARI’ nınAhmet ÖREN’ i önermesinden sonra yapılan oylamada; 15 oy alan Ahmet ÖREN’ in seçilmesine karar verildi.
 • Gündemin 5. maddesinde yazılı olan 4 Eylül Mahallesi Kocalar Harmanı Mevki 64 ada 2, 3, 4, 5, 6, 9 nolu parsellerin terminal alanı ilave imar planı yapımı işine esas kamu yararı kararı alınmasınaoybirliği ile karar
 • Gündemin 6. maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Orhan GÜNHAN adına kayıtlı 4 Eylül Mahallesi 41 ada 16 parsel nolu taşınmaz yolda kaldığından kamulaştırılması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesineoybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7. maddesinde yazılı olan Yeni Mahalle Muhtarı Kadir YEŞİL, Ahmet ÖREN, İsmail MORAL, Mehmet Emin DEMİRCAN, Abbas BİROĞUL ve Kıyas MADAK’ ınKekliktepe Mahallesi sınırlarında bulunan Atatürk Caddesi Kıran Sokak ile Yeni Mahalle Mezarlığının Yeni Mahalle sınırları içine alınması isteklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesineoybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 8. maddesinde yazılı olan İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet itfaiye aracı ile 1 adet acil kurtarma aracının aşağıdaki şartlarda satın alınmasına ve (T1) 2018 yılında edinilecek taşıtlar listesine eklenmesine,
 1. İller Bankası A.Ş.’ ne yetki verilmek suretiyle Devlet Malzeme Ofisinden satın alınmasına veya,
 2. Araçların satın alma ihalesinin Belediyemizce gerçekleştirilmek suretiyle İller Bankası A.Ş.’ nden kredi kullanılarak Belediyemizce satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 9. maddesinde yazılı olan İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Binek araç alınmasına ve (T1) 2018 yılında edinilecek taşıtlar listesine eklenmesineoybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 10. maddesinde yazılı olan 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine bazı gelir kalemlerinin eklenmesi ile ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmemesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 11. maddesinde yazılı olan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Yol Harcamalarına Katılma Payı başlıklı 86.maddesi gereğince yol harcamalarına katılma payı alınmamasınaoybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 12. maddesinde yazılı olan Dumlupınar Üniversitesi Dr.İbrahim Naci Eren Yerleşkesi içerisine yemekhane yapılması konusunun yapılan müzakeresinde, Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu ile yapılan görüşmeler neticesinde üniversitenin ihtiyacı olan yemekhanenin5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesi ve 75. Maddesinin (a) bendi gereğince Belediyemizce yaptırılmasınaoybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 13. maddesinde yazılı olan Karakür Mahallesi Akbaldır Mezarlığının batı kısmında cami yapımı için uygun alan belirlenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesineoybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Özel Şeref Eğitim Hizmetleri ve Dan.Tic.A.Ş.’nin Mal Müdürlüğünden kiraladığı eski Fen Lisesi binasının su kullanım abonelik bedellerinin alınmaması isteğinin incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 10.05.2018 tarihinde saat 21:00’ de yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 07.05.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

 

 

WhatsApp chat
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 98.Yıl Dönümünde, Milli Birliğimizin Kenetlenmiş İfadesini Temsil Eden ve Türk Milletinin Gönlünde, Onun Bağımsızlığının Sarsılmaz İfadesi Olarak Önemli Bir Yer İşgâl Eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun.

Kapat