SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 AĞUSTOS AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, İsmail ÇAKIR, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Mustafa ÇAKIR ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 10.08.2018 Cuma günü saat: 21.30’da toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Eynal Kaplıcalarında bulunan apart motellerin 2018/2019 kış sezonu konaklama ücretleri ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu raporunda belirtilen konaklama ücretlerinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilenBelediye gelir tarifesinde yer alan Su ısıtma (Boyler) ücretlerinin2019 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin belirlenmesi esnasında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Özel girişimcilerin kuracakları tesisler için uygun alan bulunması ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, Yeni Mahalle 495 ada 127 parselde bulunanhayvan pazarı alanının içerisinde atıl durumda bulunan 11018.00 m² ‘lik alanınKonut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve İmalathane Tesis Alanı olarak şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişiklik tasarılarının onaylanmasınaoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 4.maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Özel girişimcilerin tesislerinin su kullanım (jeotermal) ücretleri ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, 100 (Yüz) kişiden fazla istihdam sağlayan özel girişimcilerin tesislerinin su kullanım (Jeotermal) ücretlerinin %50 indirimli uygulanmasınaoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 5.maddesinde 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine karar verilen Simav Kent Müzesi logosunun belirlenmesi ile ilgiliyapılan müzakerede, Müze binasının bulunduğu 5 nolu logonun Simav Kent Müzesi logosu olarak belirlenmesineoybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 10.08.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

WhatsApp chat
ARALIK AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 ARALIK AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ   Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN,...

Kapat