Proje Adı: ZEKA İLE SİMAVIN JEOTERMAL ISITMA SİSTEMİ ÜLKEMİZE ÖRNEK OLUYOR

Proje süresi: 12 ay

Projenin Simav’da uygulanmasındaki amaç, mevcut merkezi ısıtma sisteminin daha verimli hale getirilmesi, kaçakların önlenmesi, aynı enerji ile daha fazla konutun ısıtılması, elektrik sarfiyatının ciddi oranlarda düşürülmesi ve sistemdeki ekipmanların kullanım ömrünün uzatılmasıdır. Mevcut ısıtma sistemiyle her bölgeye istenen değerde ısı enerjisinin verilememesinden dolayı bir bölge çok rahat ısınırken, bir başka bölgenin ısınmasında ise sıkıntılar yaşanmaktadır. Şu an kullanılan jeotermal enerji ile 15 bin konut eşdeğer ısıtılırken, sistem otomasyonu ve modernizasyonu sağlandıktan sonra aynı enerji ile ve çok daha az işletme giderleriyle ısıtılacak konut eşdeğer sayısı yaklaşık 17 bine çıkacaktır.

Bu yatırım ile konutların optimum ısıtılması, sistemin geriye dönük ve anlık izlenebilmesi, ısıtma sisteminin uzaktan kontrolü/kumandası ve optimizasyonu gerçekleştirilecektir. Bunun yanında yüksek basınçlı debi ve homojen olmayan yumuşatma nedeniyle dağıtım sisteminde oluşan yıpranma ve arızalar azaltılacak, mevcut sistemde harcanan elektrik enerjisinde de büyük oranda tasarruf sağlanacaktır.

Projeyle hedeflenen diğer bir önemli fayda ise; reenjeksiyon sisteminin kullanılan jeotermal suyun kaynağına tekrar enjekte edilmesi etkinliğini artırarak yenilenebilir enerji kaynaklarının korunması ve kullanım ömrünün uzatılmasıdır.

Projenin rakamsal hedefleri ve beklenen faydalar şu şekildedir;

–        Isı merkezine uygulanan otomasyon sayesinde abonelere anlık ihtiyaçları kadar debi ve sıcaklıkta jeotermal enerji gönderilerek ısı enerjisinden asgari %20 tasarruf sağlanması.

–        Termal akışkanın ısınma mahallerinde, daha dengeli ve verimli kullanılması neticesinde; pompalama sisteminde harcanan elektrik enerjisinde en az %20 tasarruf sağlanması.

–        Isınma mahallerinde ortalama %35 u bulan konforsuz ısınma sorununun bazıları çok sıcak, bazıları soğuk çözümlenmesi sağlanması.

–        Isınma mahallerinde kullanılacak Debi Kontrol ve Sıcaklık Sınırlama Vanaları sayesinde yüksek basınç/debi değerlerinden kaynaklanan arıza ve patlakların azaltılması ve bakım-onarım maliyetlerinin en az %10 oranında düşürülmesi.

–        Reenjeksiyon sisteminin otomasyonuyla ısıtma sahasının durumu ve jeotermal kuyularının sıcaklık duruma göre daha doğru ve etkin bir reenjeksiyon işleminin gerçekleştirilmesi. Jeotermal kuyuları anlık izleyerek uygun debi ve miktarda reenjeksiyon yapılması. Böylelikle jeotermal sahanın soğumasını önleyip kaynak sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Hedef Grup(lar):

 • Simav Belediyesi
 • Simav Halkı 26 bin kişi
 • Jeotermal Enerji ile Isıtılan ve Isıtılacak Konut eşdeğer sayısı 17.000 bin konut
 • Bina altı kontrol vanası konulacak bina sayısı 537
 • Jeotermal Enerji ile Isıtılacak Konut eşdeğer sayısı 1800 konut

Nihai Yararlanıcı(lar) :

*        Jeotermal belediyeler bu projeyi örnek alarak uygulayacak olan yaklaşık 110 belediye,

*        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

1.6 Proje Finansmanı

 

Projeye İlişkin Mali Veriler Ajans Destek Miktarı

(TL)

Eş Finansman

(TL)

Proje Bütçesi

(TL)

800.000 1.336.000 2.136.000
Eş Finansmanın Sağlanma Yöntemi Öz Kaynak Dış Finansman
1.336.000 0
Eş Finansmanın Sağlanma Yöntemine İlişkin Açıklamalar  

Bu proje ile ilgili hazırlıklarını bir yıldır yapmakta olan belediyemiz, proje eş finansmanını sağlamak amacıyla 2018 yılı bütçesinde yeterli miktarı ayırmıştır. Gerekirse yedek ödenekten de bu yatırım için aktarama yapılabilecektir.

 

YENİ PROJE KAZANIMLARI

SİMAV BELEDİYESİ AÇISINDAN:

 • Her yıl elektrik tüketiminden (2018 Yılı verileri baz alındığında) en az 600 bin TL. tasarruf sağlanacaktır.
 • Isıtılan konut eşdeğer sayısı 15.000’den 17.000 konuta çıkacaktır.
 • Yüksek basınç/debi değerlerinden kaynaklanan arıza ve patlakların azaltılacak ve bakım-onarım maliyetlerinde %25 iyileşme sağlanacak,
 • Reenjeksiyon sisteminin doğru ve etkin bir şekilde çalışması sağlanarak jeotermal kuyuların kullanım ömrü muhafaza edilecektir.
 • Belediyenin ruhsatlı olduğu kuyulardan Elektrik Enerjisi üretimi (JES) için yüksek kapasitede potansiyel artacaktır.

 

SİMAV HALKI AÇISINDAN:

 • Jeotermal enerjiden yararlanan tüm halkımız (binalar, seralar vs) daha uygun maliyetlerle ısınma imkanı bulacaktır.
 • Isıtma sahasının genelinde, daha dengeli, adaletli ve konforlu bir ısınma sağlanacaktır. Sisteme abone olan kullanıcıların bazıları çok ısınırken, diğerlerinin ısınamaması gibi sorunlar ortadan kalkacaktır.
 • Jeotermal enerji kullanımı maliyet açısından diğer yakıt türlerine göre avantajlıdır. Bu projeyle sistem daha rekabetçi bir noktaya ulaşacaktır. Diğer yakıt türlerine göre en çevreci enerji türü olan jeotermal enerjinin yaygınlaşmasıyla birlikte daha temiz bir çevre ve hava kalitesi yakalanacaktır.

 

SİMAV BÖLGESİ AÇISINDAN:

 • Simav, seracılıkta hızla gelişen bir ilçedir. Bu tür yatırımlar ilçenin kalkınmasını ve yeni istihdam olanaklarını artıracak, bölgenin gelişim hızı olumlu yönde etkilenecektir.
 • Bölgedeki termal turizmin artması için jeotermal suyun etkin yönetimi sağlanacaktır.

ENERJİ BAKANLIĞI VE ÜLKEMİZ:

Malum olduğu üzere, ülkemiz enerjide %70 oranında dışa bağımlıdır. Bunun en önemli sebebi doğalgaz ve petrol ürünleri ithalatıdır. Yerli ve milli enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça, hem dışa bağımlılığımız giderek azalacak, hem de daha temiz ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olunacaktır.

 • Simav belediyesinin jeotermal enerji kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılması,
 • Jeotermal merkezi ısıtma sisteminin işletme giderlerin dikkate değer oranlarda tasarruf sağlanması,
 • Bölgedeki tüm abonelerimizin/yararlanıcıların daha konforlu ısınmaya başlamaları,
 • Yararlanıcılarımızın/müşterilerimizin daha uygun maliyetlerle jeotermal hizmetlerden yararlanmaya başlamaları,
 • Jeotermal kuyuların jeenjeksiyon sistemleriyle kullanım ömürlerinin korunması/uzatılması,
 • Bölgede tamamen jeotermal ısınma yöntemine geçilmesiyle birlikte, fosil yakıtların çevreye verdiklerin zararların önlenmesi,
 • Yapılacak yatırımla ortaya çıkacak yeni istihdam olanakları,
 • Jeotermal tesislere teçhizat-malzeme-ekipman ve sarf malzeme tedarikinde bulunan firmaların ekonomisine sağlanacak katkılar,
 • Kömür vb. fosil yakıtlar sebebiyle yaşanan sağlık sorunlarının azalması,
 • Simav belediyesinin jeotermal hizmet kalemlerindeki maliyetlerinin azalması ve kar marjlarının yükselmesi,
 • Belediyenin elde ettiği tasarrufların, Simav halkının başka ihtiyaçları için kullanılmaya başlanması ve
 • Enerjide %70 oranında dışa bağımlı olan ülkemizin, ekonomik yönden daha bağımsız ve özgür bir ülke olmasına sağlayacağı katkılar olacaktır.

 

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
2019 NİSAN AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 NİSAN AYI 2.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ   Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil...

Kapat