SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 EYLÜL AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ,Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, Kaan ÖZLÜER, Raşit KAZAK, Mustafa AYKOÇ ve İsmail ÇAKIR’ ın iştiraki ile 03.09.2018 Pazartesi günü saat: 21.00’de toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1.maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait Çavdır Mahallesi 952 ada 7 parsel nolu taşınmazın konut alanından Belediye Hizmet Alanına ( İdari ve Sosyal Kültürel Merkez) imar planı değişikliği konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 21:30’ da yapılacak 2.Oturumda tekrar görüşülmesineoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan 2018 Mali Yılı Gelir tarifesinin bazı gelir kalemi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmemesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3. maddesinde yazılı olan İtfaiye Müdürlüğü Gönüllü İtfaiyecilik Yönergesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

İmar Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi için Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ,Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER, Raşit KAZAK, Mustafa AYKOÇ ve İsmail ÇAKIR’ ın iştiraki ile 03.09.2018 Pazartesi günü saat: 21.30’da toplandı.

 

Gündem maddesinin müzakeresine geçildi.

4)İmarKomisyonuna havale edilen mülkiyeti Belediyemize ait Çavdır Mahallesinde bulunan 952 ada 7 parsel noluarsa vasıflı taşınmaza, mahalle halkının sosyal, idari, kültürel vb. ihtiyaçlarının karşılanması için muhtarlık binası, toplantı ve çok amaçlı salonun da içerisinde barındıran tesis yapmak amacıyla ayrık nizam 3 katlı konut alanından Belediye Hizmet Alanına (İdari ve Sosyal Kültürel Merkez)imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu tarafından düzenlenen raporun Meclisimizce yapılan müzakeresinde; Şehir Plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliği tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konuyada gündem maddesi bulunmadığından oturum kapandı. 03.09.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

WhatsApp chat
Simav Devlet Hastanesi 11 Aralık ta Hizmete Giriyor

Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Özkan ; Nezaket ziyaretleri için gitmiş oldukları TBMM de, Sağlık Bakanlığı da yapan, Başbakan Yardımcımız Prof.Dr.Sayın...

Kapat