SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

   Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ,Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, Kaan ÖZLÜER, Raşit KAZAK, Mustafa AYKOÇ ve İsmail ÇAKIR’ ın iştiraki ile 01.10.2018 Pazartesi günü saat: 20.30’da toplandı.

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1.maddesinde yazılı olan Mustafa EREL’ in Yeni Mahalle Karalar Mevki, 1-2-13-14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarının bulunduğu 981 noluimar adasının Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanından, Ayrık Nizam 3 Kat Ticari+konut Alanına imar planı değişikliği isteğinin yapılan müzakeresinde, Aynı bölgede yer alan Doç.Dr.İsmail KARAKUYU Simav Devlet Hastanesinin yeni açılmasından dolayı mevcut durum ve ihtiyaç tespit edilemediğinden, İmar Planı değişikliğinin uygun bulunmamasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Meliha ÖZDEMİR’ e ait Çavdır Mahallesi 387 ada 14 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılmasına, kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3. maddesinde yazılı olan Yeşilova Mahallesi 944, 636, 1078, 1079, 1080, 601, 602, 634, 631, 629 ve 1045 noluparsellerin bulunduğu bölgedeki 12 metre genişliğindeki taşıt yolunun güney yönünde kaydırılması ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişikliğinin onaylanmasınaoybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından oturum kapandı. 01.10.2018

                                                                           Süleyman ÖZKAN

                                                                                Belediye Başkanı

WhatsApp chat
SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KARŞIYAKA SEYİR TERAS KAFE VE ÇAY BAHÇESİNİN İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

                                       ...

Kapat