SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 1.OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ,Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER, Raşit KAZAK, Mustafa AYKOÇ ve İsmail ÇAKIR’ ın iştiraki ile 26.10.2018 Cuma günü saat: 17.30’da toplandı.

 

Gündem Maddesinin müzakeresine geçildi.

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında sunulan Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanması ve bahsi geçen Proje kapsamında  sözleşme yapmak ve gerekli tüm belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ın yetkili kılınması ve İtalya’ ya yurt dışı seyahati için görevlendirilmesi konusunun yapılan müzakeresinde,

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında sunulan “TR2014/DG/01/A1-02-EuropeAid/158874/ID/ACT/TR” başlıklı ve TTGS/024 ‘GeothermalTwinning’ referans numaralı Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kuruluşumuzca uygulanmasına ve bahsi geçen Proje kapsamında Kuruluşumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın yetkili kılınmasına,

Ön görüşme yapmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Birol SARMIŞ’ ın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 74.maddesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20.06.2005 tarih ve 2005/62 nolu Genelgesi gereğince İtalya’ ya yurt dışı seyahati için görevlendirilmesine,

Yol ve Yevmiye Giderlerinin 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Belediye Bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından oturum kapandı. 26.10.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

 

 

WhatsApp chat
10 Kasım … Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün ölümünün 79.yılında Rahmetle anıyoruz…

Kapat