SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 ARALIK AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ,Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER, Raşit KAZAK, Mustafa AYKOÇ ve İsmail ÇAKIR’ ın iştiraki ile 03.12.2018 Pazartesi günü saat: 20.00’de toplandı.

 

 

 

Gündeme 1 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

  • Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış ve bakım onarım bedelleri yüksek olan 43 EU 557 plakalı 1977 model Mercedes Marka Çekici tırın satılması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1.maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince onay için Belediye Meclisine sunulan 2.650.000,00-TL tutarlı 2018 Mali Yılı Bütçesine 2 nolu ek bütçe tasarısının incelenmek üzerePlan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Denizbank A.Ş. Simav Şubesinden kullanılan 4.500.000,00-TL’ lik kredinin teminatı olarak kurumumuzun ETV(Elektrik Tüketim Vergisi) alacaklarından 4.500.000,00-TL’ lik kısmının temlik edilmesi konusunun yapılan müzakeresinde, Belediyemizin Denizbank A.Ş. Simav şubesinden 09.11.2018 tarihinde kullandığı 4.500.000,00-TL’lik kredinin teminatı olarak, kurumumuzun ETV (Elektrik Tüketim Vergisi) alacaklarından 4.500.000,00-TL’lik kısmının Denizbank A.Ş.’ne temlik edilmesine, temlik sözleşmesi imzalanmasına ve temlik sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ a yetki verilmesineoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3. maddesinde yazılı olan Mustafa ÇAYIR, Remziye ÇAYIR, Hüseyin ÇAYIR, Ahmet ÇAYIR, Şavkı ÇAYIR, Lütfiye ÜRÜM, Özge IRMAK ve Seval DURSUN’ un maliki oldukları Yeni Mahalle 94 ada 3 ve 28 parsel nolu taşınmazların Belediyemize ait Yeni Mahalle (Esenevler) 808 ada 19 parsel nolu taşınmaz ile trampa yapılması isteklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 4.maddesinde yazılı olan Kasım GÜNER, Sevgi CANATAN, Ayşenur YILDIRIM ve Asiyenur GÖRMEZ’ in maliki oldukları Yeni Mahalle 990 ada 1 parsel nolu taşınmazlarının Hal ve Pazar Alanından Ticari Alan olarak imar planı değişikliği isteklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 5.maddesinde yazılı olanSimav İlçe Halk Kütüphanesinin yapımı devam eden Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi 53 ada 42 parsel nolu Kültür Evi binasının 1.katının tamamının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 6.maddesinde yazılı olan Ali ORAS’ ınÇavdır Mahallesi 686 ada 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların park alanından bitişik nizam 3 katlı konut alanına imar planı değişikliği isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış ve bakım onarım bedelleri yüksek olan 43 EU 557 plakalı 1977 model Mercedes Marka Çekici tırın satılmasına, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 06.12.2018 tarihinde saat 20:00’ de yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 03.12.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

 

escort mersin escort eskişehir eskişehir escort escort malatya kore dizisi mersin escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin
WhatsApp chat
MART AYI GÜNDEM MADDELERİ

  G Ü N D E M   5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 49.maddesi gereğince 1 adet Peyzaj Mimarı çalıştırılması...

Kapat