SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 KASIM AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, Raşit KAZAK ve Mustafa AYKOÇ’ un iştiraki ile 22.11.2018 Perşembe günü saat: 19.30’da toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2019 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonu raporunun Meclisimizce yapılan müzakeresi sonucunda; 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, ayrı ayrı oylandıktan sonra 2019 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin gider kısmının 70.000.000,00-TL. gelir kısmının da 70.000.000,00-TL olarak kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Mali Yılı Belediye Gelirleri tarifesi ile ilgili komisyon raporunun aynen kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Muradınlar Mahallesi 2764 parsel nolu taşınmazın ayrık nizam 2 kat konut alanından Sağlık Tesisi Alanına imar planı değişikliğiile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişiklik tasarılarının onaylanmasınaoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 4.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait Çavdır Mahallesi 382 ada 49 parsel,886 ada 8 parsel ; 101 Evler Mahallesi 882 ada 11 parsel ve Yeni Mahalle (Esenevler) 826 ada 3 parsel nolu arsa vasıflı taşınmazların satılmasıile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, söz konusu taşınmazların satılmasına, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 5.maddesinde maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen4 Eylül Mahallesi Azerbaycan Caddesinde imar planlarında 20 metre olan yol genişliğinin mevcut zemindeki yol genişliğine göre imar planı değişikliği ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, imar komisyonu raporu doğrultusunda imar planı değişikliğinin uygun bulunmamasınaoybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 22.11.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

escort bayan

çankaya escort bayan

rus escort bayan

WhatsApp chat
ZAFER KALKINMA AJANSI 2019 YILI DESTEK PROĞRAMLARI İLANI

Kapat