SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 ARALIK AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, Raşit KAZAK, Mustafa AYKOÇ ve İsmail ÇAKIR’ ın iştiraki ile 06.12.2018 Perşembe günü saat: 20.00’de toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereğince onay için Belediye Meclisine sunulan 2.650.000,00-TL tutarlı 2018 Mali Yılı Bütçesine 2 nolu ek bütçe tasarısının aynen kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Mustafa ÇAYIR, Remziye ÇAYIR, Hüseyin ÇAYIR, Ahmet ÇAYIR, Şavkı ÇAYIR, Lütfiye ÜRÜM, Özge IRMAK ve Seval DURSUN’ un maliki oldukları Yeni Mahalle 94 ada 3 ve 28 parsel nolu taşınmazların Belediyemize ait Yeni Mahalle (Esenevler) 808 ada 19 parsel nolu taşınmaz ile trampa yapılmasına, trampa yoluyla kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3. maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Kasım GÜNER, Sevgi CANATAN, Ayşenur YILDIRIM ve Asiyenur GÖRMEZ’ in maliki oldukları Yeni Mahalle 990 ada 1 parsel nolu taşınmazlarının Hal ve Pazar Alanından Ticari Alan olarak imar planı değişikliği istekleriile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, şehir plancısı tarafından imar planı değişiklik tasarısının hazırlanarak onaylanması için tekrar meclise sunulmasınaoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 4.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Simav İlçe Halk Kütüphanesinin yapımı devam eden Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi 53 ada 42 parsel nolu Kültür Evi binasının 1.katının tamamının iç dizaynı (aydınlatma,havalandırma,ısıtma vb.) taraflarınca yapılması şartı ile Halk Kütüphanesi hizmetlerinin yürütülmesi içinKültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü kullanımına 10 (on) yıl süre ile verilmesineoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 5.maddesinde maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilenAli ORAS’ ınÇavdır Mahallesi 686 ada 8 ve 9 parsel nolu taşınmazların park alanından bitişik nizam 3 katlı konut alanına imar planı değişikliği isteğiile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, imar komisyonu raporu doğrultusunda imar planı değişikliğinin uygun bulunmamasınaoybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 06.12.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

WhatsApp chat
Çavdır Mahallesi Düğün Salonu Projesi

Simav Belediyesi İmar Şehircilik müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğümüzce Plan ve Projesi bitirilen ve İhale aşamasına getirdiğimiz bir diğer projemizde...

Kapat