Simav İlçesi Muradınlar Mahallesi 2764 parsel nolu taşınmazda Sağlık Tesisi Alanı olarak 22.11.2018 tarih ve 131 sayılı Meclis kararıyla (F) grubu karneye sahip Şehir Plancısı tarafından yapılan Uygulama İmar Planı 17163,7 ve Nazım İmar Planı 22055,2 plan işlem numaralı plan değişikliğinin karne grubu yetersizliği nedeni ile iptal edilerek (A) grubu karneye sahip bir başka Şehir Plancısı tarafından yeniden yapılan Muradınlar Mahallesi 2764 parsel nolu taşınmazın Sağlık Tesis Alanı olarak Uygulama İmar Planı 17163,8 ve Nazım İmar Planı 22055,3 pin işlem numaralı imar plan değişikliği 04.03.2019 tarih ve 12 sayılı Meclis kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediyemiz İnternet sayfasında 11.03.2019 ve 11.04.2019  tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup olası itirazlar Simav Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilecektir.

 

1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Nazım İmar Plan Değişikliği Açıklama Raporu

Uygulama İmar Plan Değişikliği Açıklama Raporu

WhatsApp chat
7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDAN YARARLANIP ; EMLAK -SU-SU KULLANIM(JEOTERMAL)VE KİRA BORÇLARINI YAPILANDIRAN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!!

Kapat