SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 MART AYI

                                                                            MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER, Raşit KAZAK, Mustafa AYKOÇ ve İsmail ÇAKIR’ ın iştiraki ile 04.03.2019 Pazartesi günü saat: 20.00’de toplandı.

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesindeyazılı olan Çitgöl Beldesinde yaklaşık 1060 dekar mera alanına Tarıma Dayalı İhtisas Organize Jeotermal Sera Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili Belediyemizce kurucu üye olunması, müteşebbis heyette bulunulması ve katılım payı oranının belirlenmesi konularının yapılan müzakeresinde,

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Jeotermal Sera Sanayi Bölgesi kuruluşunda ;

 1-Belediyemizce,

a ) Kurucu ortak olarak yer alınmasına,

 b ) Kuruluş  katılım payının % 18 olarak belirlenmesine ve bu orana göre belirlenecek katılma payının belediyemizce karşılanmasına,

c )  Belediyemizin kuruluş müteşebbis heyetinde 3 (üç ) temsilci ile temsil edilmesine ve müteşebbis heyeti üyelerinin daha sonra Belediye Meclisince belirlenmesine,

2-Sermayesinin tamamı Simav Belediyemize ait SİM-JET Simav Jeotermal, Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım, Seracılık, Hizmet A.Ş.’nce ,

  • ih 2019/01 sayılı yönetim kurulu kararı gereğince,

  a ) Kurucu ortak olarak yer alınmasına,

  b ) Kuruluş  katılım payının % 7 olarak belirlenmesine ve bu orana göre belirlenecek katılma payının şirketçe karşılanmasına,

c )  Şirketin kuruluş müteşebbis heyetinde 1 ( bir ) temsilci ile temsil edilmesine ve müteşebbis heyeti üyelerinin daha sonra şirket yönetim kurulunca belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

  • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Muradınlar Mahallesi 2764 parsel nolu taşınmazın ayrık nizam 2 kat konut alanından Sağlık Tesisi Alanına imar planı değişikliğiile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı değişiklik tasarılarının onaylanmasınaoybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından oturum kapandı. 04.03.2019

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

 

 

escort mersin escort eskişehir eskişehir escort escort malatya kore dizisi mersin escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin
WhatsApp chat
2017 EYLÜL AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 EYLÜL AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ   Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN,...

Kapat