escort izmir

Belediyemiz Meclisi aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20-21.maddeleri gereğince 02.05.2019 Perşembe günü saat 16:00′ da Belediye Meclis Salonunda 1.Olağanüstü toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanacaktır.

 

Gündem

1- Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap cetvelleri ile İdare Taşınır Mal Yönetimi İcmal Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvellerinin 5393 Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) bendi ve 64.maddesi gereğince görüşülmesi.

 

 

mobil porno türkçe porno sikiş porno sex izle
WhatsApp chat
İLÇEMİZ İÇERİSİNDE BULUNAN PARKLARDA KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ OLAN OYUN VE JİMNASTİK GRUPLARI

İHALE KAYIT NO İHALE ADI İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE TÜRÜ İHALE USULÜ İHALE DURUMU 2017/282590        ...

Kapat