Belediyemiz Meclisi aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20-21.maddeleri gereğince 02.05.2019 Perşembe günü saat 16:00′ da Belediye Meclis Salonunda 1.Olağanüstü toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanacaktır.

 

Gündem

1- Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap cetvelleri ile İdare Taşınır Mal Yönetimi İcmal Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvellerinin 5393 Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) bendi ve 64.maddesi gereğince görüşülmesi.

 

 

WhatsApp chat
KASIM AYI 2018 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 KASIM AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ   Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN,...

Kapat