Belediyemiz Meclisi aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20-21.maddeleri gereğince 02.05.2019 Perşembe günü saat 16:00′ da Belediye Meclis Salonunda 1.Olağanüstü toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanacaktır.

 

Gündem

1- Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap cetvelleri ile İdare Taşınır Mal Yönetimi İcmal Cetveli ve İdare Taşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetvellerinin 5393 Belediye Kanunun 18.maddesinin (b) bendi ve 64.maddesi gereğince görüşülmesi.

 

 

escort mersin escort eskişehir eskişehir escort escort malatya kore dizisi mersin escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin
WhatsApp chat
Simav için Kentsel Dönüşüm Planı

Simav Küçük Sanayi Sitesi (KOBİ) Yapı Kooperatifi arsalarının TOKİ tarafından istimlak edilmesi hususunda Ankara’da yapılan üst düzey görüşmelerde ele alınan...

Kapat