Müdürlükler

WhatsApp chat
1. Olağanüstü Meclis Toplantısı

Belediyemiz Meclisi aşağıda yazılı gündem maddesini görüşmek ve karara bağlamak için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20-21.maddeleri gereğince 02.05.2019 Perşembe günü...

Kapat