2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

13 Ocak 2023 00:00 Simav Belediyesi 769

2023 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2023 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV

DUYURUSU

 

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre 2023 yılında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacak olup, şartları taşıyan personelin en geç dilekçe ile 27.01.2023 cuma mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu sınava ilişkin ilan edilen kadrolar ve başvuru koşulları aşağıda yer almaktadır.

 

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda;

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmak,

genel şartları aranır.

 Ancak, ilan edilen kadro için yerel yönetimde bir yıl çalışma şartını taşıyan personel bulunmaması durumunda, söz konusu kadro için yapılacak başvuruda bu şart aranmaz.

 

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle atama Yapılacak Kadroların;

 

Sınıfı

Derecesi       

    Birimi ve Unvanı

Adedi

Aranılacak Özel Şartlar

 

GİH

5

İtfaiye Müdürlüğü

İtfaiye Çavuşu

1

 İtfaiye çavuşluğuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Meslekle ilgili yükseköğrenim veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için iki yıl; 2 yıllık yüksekokul mezunları için üç yıl, lise ve dengi okul mezunları için dört yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,

3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

TH

5

Mali Hizmetler Müdürlüğü Tekniker

1

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokulların Elektrik bölümlerinden mezun olmak suretiyle tekniker unvanını kazanmış olmak,

TH

6

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 Ölçü Ayar Memuru

1

1)Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi ve/veya dengi diğer teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2)Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğu Yetki Belgesi

GİH

3

İşletme Müdürlüğü  

İşletme Müdürü

1

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,

 

 

 

 

Ekleri:

1- Görevde Yükselme Sınav Konuları

2- Unvan Değişikliği Sınav Konuları

3- İtfaiye Personeli Görevde Yükselme Sınav Konuları

 

İlan metni için tıklayın.

Unvan değişikliği sınav konuları için tıklayın.

Görevde yükselme sınav konuları için tıklayın.

İtfaiye personeli görevde yükselme sınav konuları için tıklayın.

 

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.