İlçe Ekonomisi

İlçemizin Ekonomik Dinamikleri

Ekonomik Yaşam

İlçe ekonomisinde önemli yeri olan sektörler ve kuruluşlar:
 
•    Eynal - Çitgöl - Naşa Kaplıcaları
•    Simav Sanayi ve Ticaret Odası
•    Seracılık faaliyetleri
•    Kerestecilik ve orman ürünleri, özel sektöre ait sunta fabrikası
•    Özel sektöre ait otomotiv fabrikası
•    Süt üreticileri birliği
•    Meyve üreticileri birliği
•    Kırmızı et üreticileri birliği
•    55 adet tarımsal kalkınma kooperatifi
•    22 adet sulama kooperatifi
•    3 adet tarım kredi kooperatifi
•    3 kamu ve 5 özel banka
 
İlçe ekonomisi; termal turizm, seracılık, tarım, hayvancılık, kerestecilik, madencilik sektörlerine dayanır. Sanayi ve hizmet sektörü geliştirilmeli. İlçemiz merkez, belde ve köylerinde 20 adet kereste fabrikası bulunuyor. İlçemiz genelinde il özel idaresi tarafından 2. ve 3. sınıf GSM olarak ruhsatlandırılmış 38 adet hem kamuya hem de özel sektöre ait kil, kum, çakıl ve diğer maden ocağı mevcuttur.
 
Kerestecilik ve orman ürünleri sanayi ilçe sanayi sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. İlçedeki mevcut kereste fabrikalarının yıllık tomruk işleme kapasitesi, yaklaşık 300.000 m3 tomruktur.
 
İlçede en önemli tesislerden biri,eski adı ile SETAŞ olan şimdiki adı ile Küpeliler OSB Simav Şubesi şirketidir. Tesiste yıllık 84.533 m3 yonga levha üretilebilir. 95 kişi istihdam ediliyor.
 
İlçede, otomotiv sektöründe Kazcıoğlu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi faaliyet gösterir. 208 kişinin istihdam edildiği bu fabrika, 21.500 m2 açık alan, 6.500 m2 kapalı alana sahip olup yıllık 100.000 kg muhtelif ebatta basınca dayanıklı boru, 30.000 kg basınca dayanıklı hortum, 250.000 kg basınca dayanıklı rekor üretme ve otomotiv, beyaz eşya ve benzeri sektörler için yıllık 615 kg elektronik çinko kaplama kapasitesine sahiptir.
 
İlçede helva imalatı, bitki çayları üretimi başta olmak üzere gıda sektörü de çeşitlilik gösterir
 
HASIRCILIK                
Simav’da hasırcılık, arşiv kayıtlarına göre 1873’ten beri yapılmaktadır. Özellikle göl çevresindeki köyler için eskiden beri önemli bir geçim sahasıdır. Çitgöl Kasabası yöre hasırcılığın merkezidir. Göl çevresindeki 11 köyde dokunan bu hasırlar; Aydın, Denizli, Manisa, İzmir ve Balıkesir vilayetlerine satılmaktaydı.. Simav gölü kenarlarından biçilen kamışlar hasırın ham maddesini oluşturuyordu.
Bu el sanatı, gölün kurutulduğu 1960’lı yıllardan sonra azalmış, günümüzde ise neredeyse bitmiştir. 2000’li yıllarda hasırcılık, yalnız Çitgöl Kasabasında, 40-50 ailenin işi olmaya devam etmektedir. Hasır, kadınlar tarafından yerde yayvan biçimde duran bir tezgâhta dokunmaktadır.

HALICILIK
Osmanlı döneminde Simav ve Dağardı’nda ordu için kilim, çul ve çuval dokunuyordu.
Halı ve kilim dokumacılığı, eski dönemlerden bu yana Simav’ın en önemli el sanatlarından biridir. 1741 tarihli bir belge Ordu için Kütahya, Uşak, Simav ve bazı kazalardan kilim satın alındığını göstermektedir. 
Bölgemizin önemli nüfusunun Yörük olması Simav’ı kilimcilikte öne çıkaran ana nedenlerden biridir.  Halıcılık ise 1850’li yıllara tarihlenmektedir. Simav’da ilk halıcılığı Kozanoğlu Abdurrahman Hoca’nın başlattığı bilinmektedir. Gördes’ten halı öğreticileri getirtmiş ve Simav’da dokunan ilk halılarda Gördes tarzında üretilmiştir.
1897-1905 yılları arasında yabancı şirketlerin ilgisini kazanan Sima Halıları ile bölgede ticari halıcılık dönemini başlamıştır. 1913 yılı kayıtlarına göre bu yabancı halı şirketi için Simav’da 380 tezgahta 1120 işçi çalışıyordu. 1926 yılında, Simav’da halıcılık artık civar köylere de yayılmış ve daha geniş bir yörede dokunmaya başlanmıştı. 1938’li yıllar Simav’da Acem tipi halıların dokunmasına başlandığı yıllardır. 1950 yıllara kadar Simav merkezi ile Çavdır, Değirmenciler, Hüsüm, Yeşilova (Semerköy) gibi yerlerde 900 kadar düz, 100 kadar da Acem tezgahı bulunurdu.

Kiraz - Vişne Üretimi:

İlçemizde yaklaşık 15 köy ve kasabamızda kiraz-vişne üretimi yapılmakta olup yıllık 10.000 ton civarında kiraz üretimi ve yaklaşık 5.000 ton civarında vişne üretimi mevcuttur.

En çok kiraz-vişne üretilen köylerimiz Pulluca, Yağmurlar ve Çakırlar köyleridir.

Hayvan Varlığı

İlçemizde ilçe merkezi haricinde yer alan 83 köy ve 6 Belde de yaşayan insanlarımızın en önemli gelir kaynaklarından birisi hayvancılıktır. Kırsalda yaşayan insanlarımız geçimlerini büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan sağlamakta ve hayatlarını buradan kazandıkları parayla devam ettirmektedirler.

İlçemizde Hayvan Varlığı; 38.000 adet büyükbaş (Sığır) ve 80.000 adet küçükbaş ( 55.000 Koyun+25.000 Keçi) mevcudu vardır.

Kütahya ilimizde toplam yaklaşık 190.000 büyükbaş hayvan vardır. Bunun yaklaşık % 20 si ilçemizde bulunmaktadır.

İlimizde yaklaşık 490.000 adet küçükbaş hayvan mevcudu olup bunun yaklaşık % 17 si ilçemizdedir.

Ayrıca ilçemizde kurulan hayvan pazarı da bölgemizin en büyük hayvan pazarlarından birisi konumunda olup Salı günleri kurulan bu pazara hayvanlarını getiren üreticilerimiz yaptıkları satışlarla geçimlerini sağlamaktadırlar. İlçemizden pek çok ile (Bursa, İstanbul, Balıkesir, Afyon, Uşak, Manisa v.b.) hayvan satışı ve hareketi gerçekleşmektedir.

Kestane Tarımı

İlçemizde kestane yetiştiriciliği İlçemiz merkezindeki Nadarçam mevkiinden başlayıp, Yeniköy Köyüne kadar uzanan Simav Dağının kuzey etekleri ile Simav – Balıkesir-İzmir karayolunun güneyinde kalan 3-4 km. derinliğinde, 25-30 km uzunluğundaki ormanlık alan içerisinde kalan şerit üzerinde doğal olarak yetiştirilmektedir. Bu alanda doğal olarak yetişmiş olan yabani kestane ağaçları 1960’lı yıllarda Orman ve Ziraat teşkilatlarının müşterek çalışmalarıyla aşılama yapılmaya başlanmıştır. Daha sonraki yıllarda da çiftçiler kendi imkânlarıyla aşılama çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Mevcut durum itibariyle meyve veren ağaçların %95’i aşılanmıştır.

Kestane Üretimi; Yıllık yağış ve iklim şartlarına göre değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık 1500 Ton kestane üretimi mevcuttur. 

150.000 civarında kestane ağacı bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık 80.000 adet ağaç meyve veren konumundadır.

SİMAV KESTANESİ COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU

Simav İlçemizde Yılda yaklaşık 1500 ton üretimi yapılan Simav Kestanesi için Simav Ziraat Odası Başkanlığımızca yapılan başvuru Türkiye Patent Enstitüsü Coğrafi İşaret listesinde yer almıştır. 2018 Yılı Mayıs ayında Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce başvuru dosyası hazırlanmış ve Simav Ziraat Odası olarak da başvuru yapılmıştı.

Simav Kestanesi’ Türkiye Patent Enstitüsünün tpe.gov.tr. uzantılı internet sitesinde 14.05.2018 başvuru tarihi ile ve C2018/114 Dosya numarası ile yer almıştır.   Başvuru aşaması bittikten ve Türkiye Patent Enstitüsü tarafından onaylandıktan sonra da kesinlik kazanacak ve Coğrafi işaret alan ürün olarak kullanılmaya başlanacaktır.

Seracılık

İlimizde toplam sera mevcudu yaklaşık 600 dekardır. Bunun 510 dekarı ilçemizde yer almaktadır.

360 dekar (jeotermal Isıtmalı), 150 dekar (ısıtmasız-Soğuk Sera) olmak üzere toplam 510 dekardır.
İlçemizde bulunan bu seralarda yıllık yaklaşık; 10.000 ton domates, 200 ton salatalık, 50 ton çilek, 30 ton da biber üretimi yapılmaktadır.
Ayrıca yaz aylarında sera içi sıcaklığı 50 C leri geçen sahil illerimizdeki seralarda domates üretimi yapılamadığından dolayı ilçemiz gibi yayla seracılığı yapan yerlerde üretilen domates çok büyük önem kazanmaktadır. 
İlçemizde üretilen domates Bursa, Eskişehir, İstanbul ve diğer kent hallerine göndermektedirler. İlçemizde yıllık yaklaşık 12-15.000 ton civarında domates üretimi yapılmaktadır. 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.