2022 Yılı Ağustos Ayı 2. Birleşim Meclis Kararı Özeti

Karar Tarihi: 00 0000 00:00

SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 AĞUSTOS AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Av. Adil BİÇER, Meclis Üyeleri Fatih KALAY, Mehmet YÜCEL, Orhan AKBOĞA,Şener KAZCIOĞLU, Ahmet YAMAN, Recep GÜLEÇ, Abbas BİROĞUL, Yüksel MAZILI, Ali BAL, H.İbrahim KAZCIOĞLU,Şaban ÖRS,İsmail BOZYİĞİT ve Erdoğan KILIÇ’ ın iştiraki ile 04.08.2022 Perşembe günü saat: 18.00’de toplandı.

 

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. Maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İsmail AYDOĞDU, Emine Necla KOÇER, Mustafa ERTAŞ ve Nurettin GÜLTEKİN’ in Dört Eylül Mahallesi Azerbaycan Caddesinin uygulama imar planındaki 20 metre yol genişliğinin 15 metreye düşürülmesi veya arka bahçe çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, imar komisyonu raporu doğrultusunda imar planı değişikliği talebinin uygun bulunmamasına oybirliği ile karar verildi.
  2. Gündemin 2. Maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Uğur ULUER, Fatma ŞAHİNER ve Mustafa ULUER’ in Hisarardı Mahallesi 215 ada 39 nolu parselin ayrık nizam 3 kattan, ayrık nizam 5 kata imar planı değişikliği istekleri ile ilgili komisyon raporunun yapılan müzakeresinde, imar komisyonu raporu doğrultusunda imar planı değişikliğinin uygun bulunmamasına oybirliği ile karar verildi.
  3. Gündemin 3. Maddesinde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilen 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi gereğince onay için Belediye Meclisine sunulan 87.937.761,00-TL tutarlı 2022 Mali Yılı Bütçesine 1 nolu ek bütçe tasarısının aynen kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 04.08.2022

 

 

                                                                                                                Av. Adil BİÇER

                                                                                Belediye Başkanı

 

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.