2024 Yılı Ölçü Aletleri Periyodik Muayene Zamanı Duyurusu

12 Ocak 2024 10:23 Simav Belediyesi 676

BİLGİLENDİRME METNİ

 

      TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNE YAPILACAK BAŞVURULAR

 

1- Akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, Adblue sayaçları ve akaryakıt hacim ölçek kapları, (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

2- Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

3- Tartım işinde kullanılan Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri,  demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri yüksek çekerli baskül (kamyon kantarları vb.) ile aks kantarları (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

4- Hız İhlal Tespit Cihazları gün esaslıdır yılda bir kez

 

       https://basvuruportal.tse.org.tr başvuru adresinden Türk Standartları Enstitüsü’ne, 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

YETKİLİ MUAYENE  SERVİSLERİNE YAPILACAK BAŞVURULAR

(Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş)

 

1 -  Otomatik tartı aletleri, (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

2 -  I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, (Müracaatlar II yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)      Eczacılar kuyumcular vb.

3 - Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.(Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı) işyerlerinde kullanılan teraziler vb.

4 -  Takograf Cihazları (Araç  Muayenesi öncesi yıl esaslı 2 yıl )

5 -  Taksimetre Cihazları ( Muayene tarihinden itibaren gün esaslıdır.Yılda bir kez  )

6 -  Isı Cihazları sayaçları  (Müracaatlar Beş yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

7 -  Egzos Emisyon Cihazları (Müracaatlar yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

 

Maksimum çekeri 2000 kg kadar olan tartı aletleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirmiş olduğu Yetkili Muayene Servislerine ilimizde iki adet yetkili servis olan Kütahya YMS ve Meta YMS firmalarına elektronik ortamda 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

 

      BELEDİYE GRUP ÖLÇÜ AYAR MEMURLUKLARINA YAPILACAK BAŞVURULAR

 

1 - Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,(Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

2 -Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;(Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

a) Masa terazileri,

b) Asma teraziler,

c) Tek kollu kantarlar,

d) İbreli teraziler.

Pazaryerlerinde bulunan tartım işlerinde kullanılan teraziler için bağlı bulunduğu Belediyelere 2024 yılı Şubat ayı sonuna kadar beyanname verilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK BAŞVURULAR

 

 

  1 - Uzunluk, Alan, Hacim, Yoğunluk ölçerler (areometreler), Hububat Muayene aletleri, Naklimetreler  (Müracaatlar iki yılda bir Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

  2 - Elektrik, Su ve Gaz sayaçları ( Müracaatlar On yılda bir kez Şubat ayı sonuna kadar yıl esaslı)

 

Not: Elektrik, Su, Gaz ve Isı sayaçları muayenesinden dağıtım şirketleri sorumludur. Belediyeler,  gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, OSB müdürlükleri, TEİAŞ, DSİ vb dağıtım ağında bulunan abonelerine ait ve stoğunda bulunan sayaçların tamamını Müdürlüğümüze Şubat ayı sonuna kadar bildirmeleri gerekmektedir.

 

        Aksi halde beyanname vermeyen ölçü aleti sahipleri hakkında 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakamesi ve Korunması Hakkında Kanun ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunları gereği İdari Yaptırım uygulamasına gidilecektir.

 

            Bilgi için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ölçüler ve Ayarlar Birimi ile irtibata geçilebilir.

 

İletişim:

Adres: Cumhuriyet Mahallesi Öncü Sokak Zafer Kalkınma Ajansı Binası Kat :1        

Santral telefon: 4446100 numaradan ulaşılabilir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

                                                            Kütahya Valiliği

       Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.