Çavdır Mahallesi 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması

20 Mart 2023 16:00 Simav Belediyesi 484

Çavdır Mahallesi 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması

İLAN

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemiz Çavdır Mahallesinde yer alan 243 ada, 3-4-6 ve 128 nolu parsellerin bulunduğu J 21 C 20A 2A ve J 21 C 20A 2D paftalarını kapsayan imar adası, Belediye Encümeninin 10.02.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince düzenleme sahası içerisine alınmış olup, Belediye Encümeninin 17.02.2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

           3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b Maddesince incelenmek üzere 15.03.2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle Belediye ilan panosuna asılmıştır.

            Taşınmaz malik ve hissedarlarının incelemesi ilanen tebliğ olunur.

 

            TAŞINMAZ MALİKLERİ;

            1- Maliye Hazinesi

            2- Cemal İŞLEYİCİ

            3- Nurşen ÖZDEMİR

            4- Ümran ÖRNEK

            5-Nuray ORDUKAYA

            6-Yaşar YEŞİLER

            7-Sait YEMİŞ

            8-Melihat GİRGİN

            9-Ali İhsan BAŞÖZ

            10-Ahmet KARAASLAN

            11-Yusuf GÜMÜŞTEPE

            12-Nazife TELİMEN

            13-Nazmiye ALTAŞ

            14-İsmail ÖZDEMİR

            15-İlyas ALTAŞ

            16-Sadi KARAASLAN

            17-Zeynep ORAL

            18-Aynur DEDEBAL

            19-Nuray KILIÇ

            20-Mehmet Emin GÜMÜŞTEPE

           

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.