Sosyal Yardımlaşma

Türkiye'mizin temelini ailelerimizin oluşturduğunun farkındayız. Ailelerimizin sosyal sorunlarının çözümünde onların yanındayız!

İktisadî ve sosyal durumları itibarile korunmaya muhtaç olan kişilere insanî ve sosyal amaçlarla ve herhangi bir karşılık aranmaksızın yapılan yardımı ifade etmektedir. Sosyal tehlikelere karşı kişileri koruma amacını güden tedbirler, sosyal yardımlardır.

Belediye Yazılımı: Simav Belediyesi © Tüm Hakları Saklıdır.