SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2014 NİSAN AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

             Simav Belediye Meclisi Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Adil BİÇER, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Yusuf EFE, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 10.04.2014 Perşembe günü saat: 20.30’da toplandı.

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  1. Gündemin 1. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporunun görüşülmesi ile ilgili yapılan müzakerede, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 41. maddesinin 4.fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanan 01.01.2013-31.12.2013 dönemi faaliyet raporunun kamuoyuna sunulmasına ve ilgili kanun maddelerine istinaden birer örneğinin Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı’ na gönderilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun 18/a ve 56. maddesince karar verildi.

  2. Gündemin 2. Maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Tesislerinden Yararlanma Ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yapılan müzakerede,

Meskenler 2,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Seralar (Her 1000m2. için) 2,80-TL/Ay(KDV Dahil),

0-50 m2. işyerleri 4,00-TL/Ay(KDV Dahil),

51-100 m2. işyerleri 8,00-TL/Ay(KDV Dahil),

101-150 m2. işyerleri 12,00-TL/Ay(KDV Dahil),

151 m2. ve üzeri işyerleri 20,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Resmi Kurumlar 100,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Okullar (Resmi-Özel) 100,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Yurtlar (Resmi-Özel) 100,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Pansiyonlar (Resmi-Özel) 100,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Bankalar 300,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Oteller 80,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Yün Yıkama Fabrikaları 400,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Hastane (Resmi-Özel) 500,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 150,00-TL/Ay(KDV Dahil),

İnşaatlar 8,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Yemek Fabrikaları 200,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Akaryakıt İstasyonları 80,00-TL/Ay(KDV Dahil),

1-200m2. Marketler 80,00-TL/Ay(KDV Dahil),

201-250m2 Marketler 120,00-TL/Ay(KDV Dahil),

251-500m2 Marketler 160,00-TL/Ay(KDV Dahil),

501 m2. ve üzeri Marketler 240,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Aile Hekimlikleri 25,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Eynal Turz. Böl. Apart Moteller(her bağ. Böl. için) 8,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Kreşler (Resmi-Özel) 100,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Dershaneler 80,00-TL/Ay(KDV Dahil),

Toki Ortak Kullanım Alanları________________ ÜCRETSİZ

Esnaf ve Sanatkarlar Odası_________________ 10,00-TL/Ay (KDV Dahil),

Olmak üzere yukarıda yazılı gelir kodlarının Belediyemiz 2014 Mali yılı gelir tarifesine dahil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.

  1. Gündemin 3. Maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz envanterlerinin çıkarılması ile ilgili yapılan müzakerede, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen kayıtlara göre 30.03.2014 tarihi itibariyle tespiti yapılan belediye borçları, alacakları ve personel durumunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

  2. Gündemin 4. Maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen Mehmet TIPLAMAZ ve Mustafa TIPLAMAZ’ ın Fatih Mahallesi 923 ada 13 nolu parselde imar planı değişikliği istekleri ile ilgili yapılan müzakerede, Fatih Mahallesi 923 ada, 6 ve 13 nolu parsellerin Eynal Kaplıcaları yolu istikametine bakan doğu kısmının zemin katlarının ticaret alanı olarak imar planı değişikliği yapılmasına, değişiklik planının şehir plancısına yaptırıldıktan sonra 3194 Sayılı İmar Kanunu’ nun 8.maddesinin (b) bendi gereğince onay için tekrar meclise sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

        Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 10.04.2014

WhatsApp chat
OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İHALE KAYIT NO İHALE ADI İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE TÜRÜ İHALE USULÜ İHALE DURUMU 2017/266937     OSGB İŞ...

Kapat