SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 MAYIS AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

             Simav Belediye Meclisi Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR ve S.Kaan ÖZLÜER’ in iştiraki ile 11.05.2017 Perşembe günü saat: 16.00’da toplandı.

Gündem Maddesinin müzakerelerine geçildi.

Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2016 Mali Yılı Belediyemiz Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin yapılan inceleme ve değerlendirmesinde; Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanarak Belediye Encümenince uygun görüşle Meclise sunulan 2016 Mali Yılı Belediyemiz Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin Plan Bütçe Komisyonu raporuna göre kabul ve onayına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (b) bendi gereğince oybirliği ile karar verildi.

        Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 11.05.2017

WhatsApp chat
AfricaTwin X-Riders Simav’a Geliyor

Simav Belediyesi’nin önderliğinde AfricaTwin X-Riders Simav’a Geliyor.   AfricaTwin X-Riders Simav Bilgilendirme AfricaTwin X-Riders Youtube Kanalı

Kapat