SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 AĞUSTOS AYI 1.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 07.08.2017 Pazartesi günü saat: 21.00’de toplandı.

 

Gündeme 4 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 • 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi gereğince Belediyemize 1 adet 8+1 kapasiteli otomobil satın alınması ve 2017 Mali Yılı Bütçesi T-1 Cetveline ilave edilmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • İbrahim Naci Eren Caddesinin Şehitler Bulvarı ile Muradınlar Mahallesi girişi arasında yer alan mevcut yol genişliğinin 12.00 metre olması ve imar planında 25.00 metre genişliğinde planlanması nedeniyle yol güzergahı üzerinde bulunan taşınmazların yol içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılmasına ait Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 90 nolu kararının iptali konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Belediyemizde ekonomik ömrünü tamamlamış ve bakım onarım bedelleri yüksek olan araçların satılması ve yeni araçlar satın alınması konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • SİM-JET Simav Jeotermal, Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım, Seracılık, Hizmet Anonim Şirketi’ nin Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin güncellenmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 • Gündemin 1. maddesinde yazılı olan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Muradınlar Mahallesi 2698 parsel nolu taşınmazın İlköğretim Alanından Yüksek Öğrenim Tesisi Alanına imar planı değişikliği yapılması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan Simav Cumhuriyet Başsavcılığının yeni adliye binası yapılması için mülkiyeti Belediyemize ait Fatih Mahallesi 939 ada 18 parsel nolu taşınmazın bedelsiz verilmesi isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. maddesinde yazılı olan Sınırlı Sorumlu Beyce Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Değirmenciler Mahallesi 907 ada 1 parsel nolu taşınmazın Konut Alanından İmalathane Tesis Alanına imar planı değişikliği isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4. maddesinde yazılı olan 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinin bazı gelir kalemi ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ve bazı gelir kalemlerinin eklenmesi ile ücretlerinin belirlenmesi konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 5. maddesinde yazılı olan Eynal Kaplıcaları İşletmesi 2017-2018 kış sezonu konaklama ücretlerinin belirlenmesi konusunun incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar
 • Gündemin 6.maddesinde yazılı olan Keçiören Belediyesi ile kardeş kent ilişkileri kurulması konusunun yapılan müzakeresinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (p) bendi gereğince Keçiören Belediyesi ile kardeş kent ilişkileri kurulmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7.maddesinde yazılı olan 08-17 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Simav Geleneksel Panayırı etkinlikleri kapsamında Tarım Makineleri ve Ürünleri Sergisi düzenlenmesine, ihtiyaç olabilecek hizmetlerin Belediye Bütçesinden yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine göre temin edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 8.maddesinde yazılı olan ilçemizde haftanın her Pazar günü ikinci el oto pazarı kurulması konusunun yapılan müzakeresinde, İlçemizde ekonominin ve ticaretin geliştirilmesi için mülkiyeti belediyemize ait panayır alanının çevre yoluna bakan kısmında ikinci el oto pazarı kurulmasının uygun bulunmasına, İkinci el oto pazarı kurulma şartlarının ve gününün belirlenmesi için Eylül ayı meclis toplantısında konunun tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesi gereğince Belediyemize 1 adet 8+1 kapasiteli otomobil satın alınması ve 2017 Mali Yılı Bütçesi T-1 Cetveline ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 2 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen İbrahim Naci Eren Caddesinin Şehitler Bulvarı ile Muradınlar Mahallesi girişi arasında yer alan mevcut yol genişliğinin 12.00 metre olması ve imar planında 25.00 metre genişliğinde planlanması nedeniyle yol güzergahı üzerinde bulunan taşınmazların yol içerisinde kalan kısımlarının kamulaştırılmasına ait Belediye Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 90 nolu kararının iptaline, 20.07.2017 tarih ve 29423317-622.01.01.E.280/1996 sayılı yazımızla; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Kütahya İl Müdürlüğüne verilen taahhütte yer alan İleride yolun genişletilmesi durumunda hattın ve trafo binasının yerini değiştirme maliyetlerinin belediyemizce karşılanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 3 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Belediyemizde ekonomik ömrünü tamamlamış ve bakım onarım bedelleri yüksek olan 43 KT 267, 43 ZC 661, 43 KC 787, 43 KR 293, 43 KT 268, 43 KM 669, 43 KT 269, 43 ET 812 plakalı araçların satılmasına ve hizmetlerin aksamaması için maddi imkanlar çerçevesinde yeteri sayıda araç satın alınmasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 4 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen SİM-JET Simav Jeotermal, Elektrik, Turizm, Ticaret, İnşaat, Yatırım, Seracılık, Hizmet Anonim Şirketi’ nin Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin güncellenmesi ile ilgili yapılan müzakerede, Denetleme Kurulu üyesi Özkan ŞANLI’ nın yerine Denetleme Kurulu üyeliğine Mustafa AYKOÇ’un ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf EFE’ nin yerine Yönetim Kurulu üyeliğine M.Yılmaz GİRGİN’in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 10.08.2017 tarihinde saat 21:00’ de yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 07.08.2017

 

 

 

 

 

 

escort mersin escort eskişehir eskişehir escort escort malatya kore dizisi mersin escort mersin escort bayan mersin escort escort mersin
WhatsApp chat
KUŞBAŞI DANA ETİ VE DANA BİFTEK İLE KARKAS ETLİK KUZU

İHALE KAYIT NO İHALE ADI İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE TÜRÜ İHALE USULÜ İHALE DURUMU 2017/302990        ...

Kapat