SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 KASIM AYI 2.BİRLEŞİM
MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN’ ın Başkanlığında, Meclis Üyeleri Özkan ŞANLI, M.Yılmaz GİRGİN, Mustafa AYKOÇ, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN ve Raşit KAZAK’ ın iştiraki ile 23.11.2017Perşembe günü saat: 20.00’de toplandı.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesinin Plan Bütçe Komisyonu raporunun Meclisimizce yapılan müzakeresi sonucunda; 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, ayrı ayrı oylandıktan sonra 2018 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin gider kısmının 50.000.000,00-TL. gelir kısmının da 50.000.000,00-TL olarak kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 2. maddesinde incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 Mali Yılı Belediye Gelirleri tarifesi ile ilgili komisyon raporunun aynen kabul ve onayına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3.maddesinde incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Belediyemize tahsisli 4 Eylül Mahallesi 53 ada 42 parsel nolu taşınmazın Hmax: 9.50 m. ve E:0.40 değerlerinin, Hmax:17.50 m ve E: 2.10 olarak şehir plancısıtarafından hazırlanan imar planı değişikliği tasarısının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, oturum kapandı. 23.11.2017

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

WhatsApp chat
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

IPARDII_BesinciBasvuruCagriIlani

Kapat