G Ü N D E M

 

 • Eynal Kaplıcaları 2017 yaz sezonu konaklama ücretlerinin belirlenmesi.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33.maddesince 2 Adet Encümen üyesi seçimi.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesince Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu üyelerinin seçimi.
 • Belediyemiz 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 • Karayolları Genel Müdürlüğünün Yeni(Esenevler) Mahallesi ve Yeşilköy sınırlarında kalan Kütahya-Gediz-Simav devlet yolu projesi Selendi kavşağında yol ve emniyet sahası olarak kullanılmak üzere yol güzergahına ait kamulaştırma koridoru için imar planı değişiklik tasarısının görüşülmesi.
 • 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4. ve 8. maddelerine göre irtifak hakkı kurulması için Muradınlar mahallesi 764 nolu parselin kamulaştırılması.
 • Dört Eylül Mahallesi 39 ada 6 ve 57 parsel nolu taşınmazların dini tesis alanından park,sosyal tesis ve trafo alanı olarak imar planı onayı.
 • Dört Eylül Mahallesi Termal Turizm Merkezi Eynal Kaplıcaları revizyon uygulama ve revizyon nazım imar planlarında revizyon yapılması.
 • 101 Evler Mahallesinde cami yapılması için uygun alanların belirlenmesi.
 • Yeni Mahalle 615 nolu imar adasında imar planı değişikliği onayı.
 • Selahattin KELDİ, Akif GÜRTEKİN, İlyas GÜLTEKİN ve Mehmet EREL’in Hisarardı Mahallesi 734 ada 13 nolu parselde ticaret+konut alanından konut alanına imar planı değişikliği istekleri.
 • Sağlık Bakanlığınca yapılacak olan TOKİ 2 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Hizmet binası için TOKİ bölgesinde uygun alanların belirlenmesi.
 • Su İşleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi.
 • 2017 Mali Yılı Gelir Tarifesinde Katı Atık Bertaraf Ücretleri (o) bendinde yer alan yemek fabrikaları katı atık ücretinin yeniden değerlendirilmesi.
WhatsApp chat
SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN LEYLEKKÜRÜ RESTORAN İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

                                       ...

Kapat