Simav İlçesi Tabakhane Mahallesi 106 ada 127 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Simav Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarihli ve 58 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.
İlişikte sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca Belediyemiz İnternet sayfasında 12.04.2018 ve 12.05.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup olası itirazlar Simav Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılabilecektir.

5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (20-B-4-A)
1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (20-B-1-C)
1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (20-B-1-D)
Plan Açıklama Raporu

WhatsApp chat
KASIM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

                                       ...

Kapat