SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 KASIM AYI 1.BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ,Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER, Raşit KAZAK, Mustafa AYKOÇ ve İsmail ÇAKIR’ ın iştiraki ile 05.11.2018 Pazartesi günü saat: 19.30’da toplandı.

 

 

 

Gündeme 1 ilave teklif bulunduğundan Başkanlıkça okunarak;

 • Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi 79 ada 1 parselde bulunan Teras Kafenin müştemilatının işletmeci tarafından alınması şartıyla 3+1+1 yıllığına kiraya verilmesi konusunun gündeme dahil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

 • Gündemin 1.maddesinde yazılı olan Belediyemiz 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan 2018 Mali Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülerek karara bağlanması konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 3. maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (I) bendi gereğince norm kadro ve standartlarına göre 7.derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 5.derece Tekniker kadrosunun ihdasına oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 4.maddesinde yazılı olan 2019 Yılı etkinlik tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan müzakerede,

*28 Nisan-05 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde Hıdırellez Şenlikleri düzenlenmesine,

*27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Belediyemiz önderliğinde halkında katkısının sağlanarak, büyük hayır ve toplu sünnet töreni düzenlenmesine, halk katkısının sağlanması amacı ile yardım komitesi kurulması ve bu işlerin organize edilmesi konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesine,

*15-16 Haziran 2019 tarihlerinde ilçemizin tarihi, coğrafi ve termal zenginliklerinin tanıtımı adına ulusal boyutta yerleşke olarak Gölcük Yaylası ve Eynal Kaplıcaları olacak şekilde doğa bisiklet festivali düzenlenmesine,

*23 Ağustos- 01 Eylül 2019 tarihleri arasında Simav Geleneksel Turizm ve Ticaret Panayırı etkinliği düzenlenmesine, Panayır süresi içerisinde ücretsiz Türk Sanat ve Türk Halk müziği konseri, Gençlik ve Spor Bakanlığı müfredatına uygun ve denetiminde olacak şekilde ulusal katılıma açık Simav Geleneksel Yağlı Güreş Turnuvası, Yamaç Paraşütü, Tarım Makineleri Sergisi vb. sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılmasına,

*01 Eylül – 04 Eylül 2019 tarihleri arasında Yarencilik ve Kurtuluş Etkinlikleri düzenlenmesine,

*Ülkemizde kutlanan ulusal bayramlar,belirli gün ve haftalar ve şenlikler kapsamında da etkinlikler düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.

 • Gündemin 5.maddesinde yazılı olanMülkiyeti Maliye Hazinesine ait Muradınlar Mahallesi 2764 parsel nolu taşınmazın ayrık nizam 2 kat konut alanından Sağlık Tesisi Alanına imar planı değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 6.maddesinde yazılı olan Çavdır Mahallesi 20 ada 210 parseldeki Belediyemize ait 396,35 m2. Hisse ile 20 ada 211 parseldeki Mustafa TAM, İlhami TAN ve Hatice TAM’ a ait 344,79 m2. hissenin trampa yapılmasına,Trampa yoluyla Kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 7.maddesinde yazılı olan 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine Simav Kent Müzesine giriş ücretleri gelir kaleminin eklenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi konusunun yapılan müzakeresinde, Sivil 2,00-TL, Öğrenci 1,00-TL olarak belirlenmesine, Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesine eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 8.maddesinde yazılı olan Belediyemize ait Çavdır Mahallesi 382 ada 49 parsel,886 ada 8 parsel ; 101 Evler Mahallesi 882 ada 11 parsel ve Yeni Mahalle (Esenevler) 826 ada 3 parsel nolu arsa vasıflı taşınmazların satılması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündemin 9.maddesinde yazılı olan Ethemler San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin 4 Eylül Mahallesi Azerbaycan Caddesinde imar planlarında 20 m.olan yol genişliğinin mevcut genişliğe göre imar planı değişikliği isteğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilerek 2.Birleşimde tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
 • Gündeme 1 nolu ilave gündem maddesi olarak dahil edilen Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Mahallesi 79 ada 1 parselde bulunan Teras Kafenin müştemilatının işletmeci tarafından alınması şartıyla 3+1+1 yıllığına kiraya verilmesine, Kira şartlarının belirlenmesi ve ihale yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından, 2.birleşimin 22.11.2018 tarihinde saat 19:30’ da yapılmasına karar verilerek, oturum kapandı. 05.11.2018

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

WhatsApp chat
SİMAV BELEDİYESİ EL SANATLARI KURSLARINA DEVAM EDİYOR

Simav Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce Tertiplenen El Sanatları Kurslarımız Başlamıştır. Müracatlarınızı Belediyemiz Beyaz Masa ya şahsen yapabilirsiniz.İlgilenen Hemşehrilerimize...

Kapat