SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                      OTOGAR HAMAMININ İŞLETME HAKKI KİRAYA VERİLECEKTİR

 

Simav Belediye Başkanlığından:

 

1 – Belediyemize ait Otogar Hamamının İşletme hakkının kiraya verilme ihalesi, Belediyemiz Encümen salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif (ARTIRMA) Usulü ile yapılacaktır.

 

Sıra No Kiraya Verilecek Yer Kiraya verilme süresi Muhammen Bedel Aylık (TL) (KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Otogar Hamamı 2 yıl + 1 yıl 100,00-TL 108,00-TL. 26.11.2018 14:00

 

2.1.1. Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden Otogar Hamamı için 50,00 TL (Elli Türk Lirası), karşılığında satın alınabilir.

2.1.2. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;ihale gün ve saatinde Simav Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.

2.1.3.İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize Şartnamede yazılı olan belgeleri sunmaları gerekmektedir.

WhatsApp chat
4. Uluslararası Katılımlı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu

Belediye Başkanımız Süleyman Özkan , Jeotermal Şefimiz Mehmet Pınar ve Kadir Korkmaz ile birlikte ; Orman ve Su İşleri bakanımız...

Kapat