SİMAV BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 OCAK AYI

MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

Simav Belediye Meclisi Meclis Başkanı Belediye Başkanı  Süleyman ÖZKAN, Meclis Üyeleri Aysun AKIN, Özkan ŞANLI, Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Ahmet YAMAN, İklime GÜNDÜZ, Yaşar GÜLEÇ, Ahmet ÖREN, Nurullah ÇAKAN, Mustafa ÇAKIR, S.Kaan ÖZLÜER, Raşit KAZAK, Mustafa AYKOÇ ve İsmail ÇAKIR’ ın iştiraki ile 07.01.2019 Pazartesi günü saat: 20.00’de toplandı.

 

 

Gündem Maddelerinin müzakerelerine geçildi.

  • Gündemin 1. maddesindeyazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesince Denetim Komisyonu üyelikleri için yapılan gizli oylama açık tasnif sonucuna göre; Özkan ŞANLI, Ramazan SARI, İklime GÜNDÜZ, Ahmet YAMAN ve Mustafa ÇAKIR’ ın seçilmelerinekarar verildi.
  • Gündemin 2.maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesince Belediye Meclisinin aylık toplantı günleri ile izin yapacağı ayın tespiti konusunun yapılan müzakeresinde Belediye Meclisinin her ayın ilk Pazartesi günü toplanmasına ve Haziran ayında tatil yapmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 3. Maddesinde yazılı olan Meclis Üyelerine verilecek huzur hakkı tespitinin yapılan müzakeresinde; Belediye Başkanı aylık brüt ödeneğinin 1 güne tekabül eden kısmının 1/3’ü oranında belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 4. Maddesinde yazılı olan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24/1 maddesi gereğince Belediyemizde muhtelif işlerde geçici işçi çalıştırılmasınaoybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 5. Maddesinde yazılı olan Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan memurların aylık maktu fazla mesai ücretlerinin 305,00-TL/Ay olarak belirlenmesine, 01.01.2019 tarihinden itibaren ödenmesine, oybirliği ile karar
  • Gündemin 6. Maddesinde yazılı olan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (l) bendi gereğince norm kadro ve standartlarına göre 8. Derece Hizmetli kadrosunun iptal edilerek, 3.derece İmam kadrosunun ihdasının daha sonra tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
  • Gündemin 7. Maddesinde yazılı olanBelediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, Tekniker ve kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak Avukatın ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili yapılan müzakerede;

Kısmi Zamanlı çalıştırılacak olan;

Avukat;………………………………………………………………1.728,02-TL,

Tam Zamanlı çalıştırılacak olan;              Tüm Ödemeler Dahil Net:

Tekniker;……………………………………………………………3.602,35-TL

Tekniker;……………………………………………………………3.603,04-TL

Mühendis;………………………………………..………………..4.429,80-TL

Mimar;……………………………………………………………….4.502,36-TL

Peyzaj Mimarı; .……..……………………………………..…3.643,51-TL, olarak sözleşme ücretlerinin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

  • Gündemin 8. Maddesinde yazılı olan Yapımı devam eden Belediyemize ait 4 Eylül Mahallesi 53 ada 42 parsel nolu Kültür Evi binasının 1.katının 416,97 m2.lik kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne 15 yıl süre ile kullanım hakkının verilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • Gündemin 9. Maddesinde yazılı olan İlçemizde ısıtma ve tesisat sektöründe faaliyet gösteren Fevzi İLCİ ile Ahmet AKSOY’un Baylan marka ön ödemeli kartlı ısı sayacı (kalorimetre) satışı için izin verilmesi istekleri ile ilgili yapılan müzakerede;Şartname, protokol, sözleşme konularında çalışma yapılması için Belediye Meclis Üyeleri Mehmet ULUER, Ramazan SARI, Nurullah ÇAKAN, Su İşleri Müdürü Mehmet PINAR, Su İşleri Şefi Mehmet HAYHAL ve Makine Mühendisi Kadir KORKMAZ’ dan oluşan komisyon kurulmasınaoybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu yada gündem maddesi bulunmadığından oturum kapandı. 07.01.2019

 

 

 

Süleyman ÖZKAN

Belediye Başkanı

 

 

WhatsApp chat
Belediyemiz Jeotermal Su işleri Müdürlüğümüzden Siz Değerli Abonelerimize DUYURU

Kapat